nedelja, 15. december 2013

2293155 - pristojnosti politikov pri upravljanju premoženja v državni lasti

[qou]
Očitno se je slovenska politika odločila, da ne bo iskala krivcev, ki so so z roko v roki delili kredite svojim prijateljem (beri: nikoli vrnjenimi krediti) temveč bo po stari navadi prevalila breme izgub na slovenske davkoplačevalce. Resnično upam, da bo nekdo sedel za to v bodoče, tudi nekdo od tistih, ki sedaj sprejemajo odločitev o prevalitvi dolga na ubogi narod. Banke so delniške družbe in naj izgube poravnajo delničarji, ki so lastniki bank.

Točno to so tudi storili.... eeee.... sort of.... eeee... v večjem delu so točno to storili. In v tem ravno je problem. Ker so te banke oz "banke" državni kolhozi.. pa jih... eeee... kako, da kažem... eeee... dokapitalizira lastik, torej država.

P:
-Politikov mandat ni niti to, da brez izrecnega lastnikovega privoljenja proda državno premoženje!

-Politikov mandat ni niti to, da brez izrecnega lastnikovega privoljenja jemlje denar lastniku, da bi dojebaval in s tem ralativiziral in prikrival slabe rezultate oz običajno v recentih 70 let so to vedno bile izgube, ki jih je z lastnikovim premoženjem pridelal.

-Politikov manadat je zgolj in izključno, da, v enaki maniri, v kakršni direktor oz uprava podjetij najeta od lastnika vodi podjetje, politik vodi državo. Akrapovičev direktor, ali pa Microsoftov direktor nima mandata prodati podjetje, ki ga vodi. Niti nima mandata iz lastnikove denarnice sam, po lastni presoji, vzeti denar, da bi dojebaval slabe rezultate svoje nesposobnosti, zlasti ne po lastni diskreciji. Tak denar mu lahko da izključno lastnik sam po svoji diskreciji.

Politiki po mojem videnju na volivah dobijo mandat zgolj voditi državo in s tem tudi državno premoženje zgolj voditi, ne pa žnjim prosto razpolagati. Če to ne bi bilo tako, bi politiki Slovenistana že davno prodali recimo gozdove v kočevski regiji najboljšemu ponudniku, drugo polovico piranskega zaliva, alpa kar celo istro Taljanom in tako dalje. Tam jim je izgleda da jasno, da bodo obtoženi veleizdaje, pri drkanju z državnimi kolhozi in zlasti proračunsko lastnino državljanov jim pa to ni jasno.

V ta name ima voljena politika na voljo najem nižjeležečega managementa, podrejenega voljeni politiki, to so pa uprave bank recimo. Katerim politika v imenu lastnika - davkoplačevalcev, a zgolj zavoljo praktičnosti izvedbe, da se ne bi uprave in "Nižjeležeči management" nastavljalo z referendumi, nastavi tudi nadzorni svet.

Moje mnenje je, da politiki z dokapitalizacijo bank, "slabo banko" in dojebavanji pri katerih prisilno jemljejo davkoplačevalcem iz žepa za te namene, prekoračuje svoj mandat celo po sedanji zakonodaji.

Ponovim: V izogib te vrste devijacijam in samopašnosti voljene politike, ki se dogajajo po celem svetu, zlasti pa v deželah, koder se komunistična fašistična tolpa polasti države, jo ugrabi pa njeno postavo zlorabi, bi MI™ - The Državljani, nujno potrebovali potom referenduma zahtevati:

- da se državno premoženje v komercilanih družbah privatizira tako, da se v prvem koraku prenese na davkoplačevalce/državljane v privatno last. Paralelno pa naredi IPO in s tem izvede dokapitalizacija, ter se v solastništvo privabi zainteresirane druge solastnike, ki na ravni naše legislative imajo status privatnih investitorjev. To je lahko katerakoli fizična in ali pravna oseba z domicilom na poljubnem kraju v vesolju, razen seveda države Slovenije, kateri se tako in tako trajno in do konca časov ustavno prepove biti lastnikom komercialnih gospodarskih družb, ne le v Sloveniji, temveč kjerkoli v vesolju. Politićarska gnjida, ki bi rada bila entrepreneur si naj ustanovi svoj lastni kolhoz s svojim lastnim kapitalom, ne pa da gre v politiko, da bi funkcionirala kot lastnik nad državno lastnino, da bi s tujim mlatila po kprivah.

- Politikom se z Ustavo prepove državo zadolževati. Izrecno se v Ustavo zapiše, da slovenski politiki nimajo mandata zadolževati državo in s tem dolžniško zasužnjevati državljane.

- Politikom se prepove proračun uporabljati za karkoli drugega, kot za izvrševanje ozkega seznama skupnih zadev državljanov. Na tem seznamu se izrecno definira, da ne sme biti dajanja nepovratnih denarnih pomoči in vzpodbud za kakršnokoli komercialno gospodarsko dejavnost, ki bi poslej in do konca časov bila izključno privatna, pa lahko rečemo, da se politikom in državi trajno ustavno prepove dajati denarne vzpodbude privatnim podjetjem.

- Uvede se platinasto pravilo, ki pravi, da se davka na prihodke iz dela ne sme zasegati. Sirotinjo se v deželi vitezov in pravih častnih dedov ne obdavčuje press. In Amen press!

- Uvede se Titanovo pravilo, ki politikom in državi limitira najvišjo stopnjo davka na katerekoli vrste prihodek in na katerekoli vrste potrošnjo. Hkrati se v Titanovo pravilo zapiše kolikšna sme biti maksimalna stopnja obdavčitve posameznega davkozavezanca na prihodkovni in kolikšna na potrošni strani. Politikom se dovoli vzakoniti nižjo kot maksimalno stopnjo davka, če za to obstajajo tehtni razlogi, recimo nenaden disruptiven skok BDP, katerega dolgoročna obstojnost je očitna.

- Uvede se Zlato pravilo, ki politikom in državi prepove zasegati obvezne prispevke za karkoli. Razen morebiti za zdravstvo, o čemer se odločimo na referendumu.

- Uvede se Srebrno pravilo, ki politikom prepove organizirati kakršnekoli pokojninske sheme mimo zagotovitve beweridgejevske, razumno odmerjene, torej relativno nizke, za vse enake, starostne rente financirane iz davkov.

Tako definiran mandat politikov, bo odpravil že sam prostor v katerem bi nastajale zlorabe.

To vidim, kot edino rešitev za Slovenijo. Vse drugo, zlasti rešitve, ki puščajo prostor za političarsko samovoljo, ki ni onemogočena z Ustavo, so naivne rešitve, ki slonijo na naivnem upanju in napačnih predpostavkah, da valda ne bodo slovenski politiki večno lpovi in fašisti. So in bodo! So in bodo!

Politik bo zlorabljal davkoplačevalca/davkozavezanca, če le obstaja možnost za to. 99,999% slovenskih politikov v politiko gre ravno zato, da materijalno profitirajo oni ali njihovi pajdaši, to jest ipak oni. Tako je in tako bo večno, takšna je očitno genetska koda prebivalstva v jugo-podalpju in njeni bližnji jugovzhodni okolici, torej Balkanu, balkanu™ in "balkanu". Zato tudi se je tu zgodil komunizem-fašizem! Sloveniji se je pravzaprav zgodil in se že dogaja! To ni slučajno!

Politićara je tu v nas Kranjcof nujno potrebno z Ustavo in zakoni zlimitirati na najetega managerja z jasno odfiniranim seznamom, ne le kaj smejo in kaj morajo, temveč tudi kaj ne smejo početi.

Nekoč me je izkušen pravnik iz Združenih Držav of Amerika podučil: V pogodbo, s katero kupcu dobavljaš sofisticiran sistem in pripadajoče storitve, poleg seznama kaj ste se dogovorili, da boš dobavil/naredil, obvezno izlistaj tudi vse kaj ste se izrecno dogovorili, da ne boš dobavil/naredil.

"Verjemi mi prjatu, to je še kako umno in modro", je opozarjal tisti profi. "S tem šele pokažeš in dokažeš kolikšne so izkušnje in nivo tvojega profesionalizma (and those are pleasantly assuring for customer too!), daljši je seznam izrecno obredeljenih nedobav, višja ja raven tvojega profesionalizma in nižja je možnost nesporazumov in slabe izvedbe.", je še opozoril.

Takšna pogodba (takšna Ustava v kateri je jasno opredeljeno za kaj vse voljeni politični funkcionarji nimajo madanta) nikomur ne more škoditi, saj se jo položi v predal da tam v temi ahta interese, premoženje in svobodo in dokler vsi spoštujejo dogovorjeno, se pogodbo sploh ne gleda. Ko pa nastane dilema, se jo pukna na mizo in se na strani xyz, običajno so to strani od 1 do 3, hehe, prebere: "Tega pa tega izrecno ne bo". In fajront! ne pa te kriminalne boljševiško-nategunske ćigumaste definicije a la: "Slovenija je socjalna država".

Če bi to imeli, bi mojškre in kahlni danes bili v preiskovalnih pržunih, portparol javnega tožilstva bi pa prebral sporočilo za javnost, da so obtoženi za organiziran poskus kršenja Ustave in zakonov, za katere je zagrožena zelo visoka kazen, saj nekatera dejanja sodijo v definicijo organiziranega združenega zločinskega podjema po teži na ravni veleizdaje. hehe.

Link

Ni komentarjev: