nedelja, 30. december 2012

1940604 - e-enfrice o Pleskovičevih dosežkih

Komu pa Pleskovič ne gre na jetra? Kaj je pa dosedaj naredil, razen da je sral naokoli? Ista bedna psevdoekonomska faca kot Mencinger. Njegova naloga v času Peteretove valde je bila, da instrumentalizira Sachove ideje v prakso vlade, ne pa da Sachsa pripelje na komunistični piknik, kjer se prične voditi razprava o tem ali je denar tisto, kar kupi ali dejansko kupi šele depeša partijskega sekretarja.

V bistvu je zadeva taka, da je Poljakom na osnovi Sachsovega plana uspelo samo zato, ker Poljaki niso imeli svojega Pleskoviča.

Ko zadeva s Sachsom, zaradi Pleskovičeve nesposobnosti, ni usepla, se je Pleskovič lotil Ljublajnske banke in Iskre in ju popolnoma uničil. V bistvu je Pleskovič uvajal v slovensko ekonomijo Maovo doktrino vaške industrijalizacije. Ta doktrina je bila v celoti podprta, enako kot D'Ontov volilni sistem, s strani farovške "inteligence". Kar je približno isto, kot če bi opice na semnju spraševali, kaj je delati.

Komunisti so očitno vedeli, da iskanje konkurence v breznu egalitarizma socialne države nima nobnega smisla in da se bodo rodile ravno nasprotne posledice, kot jih je Pleskovič videl.

Sedaj ima Pleskovič spet nova predavanja. Spet ve, kako je treba. Čudno, da ne ve tega, da lahko vse ekonomiste, ki jih premore NLB zapreš v veliko dvorano, jih opremiš z vsemi računalniki, ki si jih izberejo, jim daš na voljo eno milijardo za investiranje in konec dneva iz te milijarde ne bo nastal niti en sam evro dobička. Ne prvi dan, ne deseti dan in ne stoti dan, če bi od milijarde slučajno še kaj ostalo.

Kot je Masten povedal, ekonomisti v NLB in NKBM ne znajo finančne abecede. In od ljudi, ki ne znajo abecede, pričakovati neke super eseje, je totalna neumnost.

Problem je očitno pri samem Pleskoviču, saj je evidnetno, da tudi on ne zna ekonomske abecede. V položaju kot je bil pred 20. leti, bi moral zahtevati samo ekspertno vodenje tako Ljubljanske banke in Iskre, ne pa njuno razbitje. Lahko bi upravne odbore sestavili po paritetnem načelu in drug drugega kontrolirali, tako pa je v bistvu nastopil zgolj kot pripravljalec materijala za organiziran kriminal in korupcijo.

Kdo bi potem takega loleka cenil? Mora biti ali versko ali kako drugče (pomladansko) mahnjen.

Link

1940184 - purinoli o idealnihin manj idealnih političnih sistemih

[Zelenko2]
Dej mi napiši kaj o tvojem idealnem desničarskem sistemu. Kaj sploh je to?

EkoNomix ti bo gotovo odgovoril, pa naj poskusim jaz samo pokomentirat. Besedna zveza "idealni desničarski sistem" je oksimoron, ker ne obstaja. Desničarski sistemi so potrebni samo zato, da po 4 ali več letih rajanja levakarjev vsaj delno počistijo umsko in ekonomsko levo nesnago. žal jo največkrat nadomestijo s svojo v obliki kakih teokratskih zakonov ipd. Besedna zveza "idealni levičarski sistem" pa pomeni hujskanje k zaplembam poštenim državljanom, uničevanje ekonomije, potuho lenuhom in levim fevdalcem, nemalokrat pa tudi kake rudniške jaške, polne trupel.

Obstajata dva dobra politična sistema: prvi je prosvetljena diktatura (npr Singapur, ali AO pod Marijo Terezijo). Drugi je sistem pod vlado liberalcev, ki se pa še ni zgodil. Pravi liberalci niso ne desni ne levi ampak NAD obemi.

Pa prosim, ne mi navajat kako smijurijo od LDS. Bom bluhal. Ali pa DL, kjer so uspeli nagravžno nategniti par pravih liberalcev, v resnici so pa v večini krti stare garde.

Link

1940415 - nekaj predlogov za člene ustanovne listine komunajzerskega Kibuca d.d.

[sstanislav]
Šaman, ne pizdi, demokratična država je gospodarska družba v enaki in neprenosljivi lasti vse njenih državljanov.

Narobe, Stane, narobe. Država ni to, kar se tebi prikazuje v tvojih slinastih mokrih kumunajzer rentarsko-fukfehtarskih reketarskih lezilebovičkih sanjah. To kar si ti mislil, da je država The Država D.D., je v bistvu kibuc The Kibuc D.D. Zato jaz vam The Vam™ - The fukfehtarskim lezilebovičko-rentarskim komunjaram, že zelo dolgo predlagam, da si greste ustanovit privat kibuc, pa si tam uresničite to vašo kobajagi prekrasno vizijo ultimativnega đabalebarjenja. Idite se združiti vsi vi, ki enako mislite pričakujoč đabest rentice na račun dela tretjih, podstat za keter bi vi rihtali z reketiranjam s pomočjo zlorabljene državne represijske strukture, idite se združiti in tam v komunističnemu kleptopizdunskemu kibucu (KKK) uresničiti svoje vlažne sluzocedne rentarske in reketarske sanje.

PS
Predlagam, da med pravila obnašanja v Ustanovni listini in družbeniški pogodbi Kibuc D.D., obvezno, takoj za slavnim členom "Kibuc D.D. je socialna družba", zapišete tudi nekaj pravil, ki skrbijo za zagotovitev fukfehtarskega prvojeba. Da se postopoma losate nedojebanosti in nehate nažirati celemu svetu o svojih rentarskih pogruntavščinah, češ, da ste izumili rentarski perpetum mobile.

Evo nekaj primerof:

1. V Kibuc D.D. vstopam prostovoljno in pri polni zavesti, ter izjavljam, da je moja ritna luknja vedno na voljo vocvu kibuca, ostalim fukaželjnim in fukatožnim članom-družbenikom kibuca y bogamy y šyre.

2. V Kibuc D.D. vstopam prostovoljno in pri polni zavesti, ter izjavljam, da je moja žena, hči, tašča, hčer, kobila, ovca, krava, ...eeee....bullmastifka, nje™, predvsem pa njihove vagine, analne odprtine, druge primerne odprtine, vedno na voljo vocvu kibuca, ostalim fukaželjnim in fukatožnim članom-družbenikom kibuca y bogamy y šyre.

3. V Kibuc D.D. vstopam prostovoljno in pri polni zavesti, ter izjavljam, da je moja denarnica vedno na voljo vocvu kibuca, ostalim fukaželjnim in fukatožnim članom-družbenikom kibuca y bogamy y šyre.

4. V Kibuc D.D. vstopam prostovoljno in pri polni zavesti, ter izjavljam, da je moja svoboda vedno na voljo vocvu kibuca, ostalim fukaželjnim in fukatožnim članom-družbenikom kibuca y bogamy y šyre.

5. V Kibuc D.D. vstopam prostovoljno in pri polni zavesti, ter izjavljam, da je moja dividenda D.D., spričo polne dostopnosti moje denarnice celemu kibucu, ki je kakopak socialen™, vedno na voljo vocvu kibuca, ostalim fukaželjnim in fukatožnim članom-družbenikom kibuca y bogamy y šyre.

6. V Kibuc D.D. vstopam prostovoljno in pri polni zavesti, ter pričakujem, da, ko se meni nea da nabrisati fse tote Moje™ ženske, ki so seveda da Skupne™ ženske, lahko to naročim vocvu kibuca, ostalim fukaželjnim in fukatožnim članom-družbenikom kibuca y bogamy y šyre. Šifra: Ako namesto mene pridelujejo žito, naj namesto mene tudi fukajo press. Ko se meni nea da press.

7. V Kibuc D.D. vstopam prostovoljno in pri polni zavesti, ter izjavljam, da shamanove Katke nea bom silil v KKK™ (komunistiše Kleptpizdunski Kibuc)™, zato, da ji pustim, da po svoji svobodni volji ostane na ozemlju svobodne Slovenije in se še naprej posveča mojemu forumskemu prjatlu Shamanu, akoravno si pupika tak želi in MifsiSlovenci™ vemo, da si želi, nje™.

Link

1940372 - ilustracija liberalizma v praksi

Če smem pomagati Puriju - ILustracija za liberalizem v praksi je predvsem:

- Zapis v ameriški Ustavi, da so davki na prihodke odvisno zaposlenih prihodovalcev iz dela nedopustni.
- Da se davki nikoli in nikjer od nilčesar ne zasegajo v všini višji od recimo 20% ( Purijev Hong Kong, ki ga tak kot Singapur občasno navaja za primer ima 13%)
- Da se opustijo vse prisilne sheme tipa: Prisilno jemanje prispevkov za pokojnine in zdravstvo.
- Da niti pod razno ni nikjer nikakršnega prispevka brez kapice. Kapica pa mora biti določena izhajajoč iz legitimacije prisilnega prispevka samega. Liberalno načelo, ki ščiti državljanovo svobodo, politiki vsili vprašanje: "Politik, država, odkod pravice tvoje, odkod tvoja legitimiteta, da nekaj zasegaš prisilno?". No, kdor odgovori na to vprašanje in se pri tem vodi z idejo liberalizma o neodtakljivi svobodi državljana v razmerju do države in rulerjev, dobi odgovor, da je recimo prisilna vključitev v pokojnisnko shemo države lahko utemeljena samo in izključno na dejstvu, da država ima shemo pomoči onim, ki svojih prihodkov nimajo dovolj za temeljno preživetje in da je višina zaseganaj neposredno definiran z višino te pomoči.
- Da država in zlasti ne ruler in politika ne morejo posegati v karkoli v življenju državljana, mimo temeljnih razmerij med člani skupnosti, ter da mora v tem smislu biti po doktrini liberalizma zapovedana minimalizacija in asketizem države in rulerja v domeni reguliranja in poseganja s pravili v življenja državljanov.
- Da vsa poseganja v svobodo državljanov, morajo imeti legitimacijo, ki je stkana iz ciljev zaščite svobode drugih državljanov in državljana katerega pravice in svobodo opasujemo.
- Da mora biti poraba države strogo omejevana na temeljne skupne zadeve in da se čez zmožnosti skupnosti ne sme trošiti in da se te zmožnosti skupnega trošenja mora omejiti, da si raznorazni manipulatorji ne bi te reči tolmalili po svoje. V tem smislu mora še rped členom, da je slovenska nacionalna država "socialna", stati v Ustavi zapis: Država nikoli in za nobene namen skupne porabe državljanov ne sme potrošiti več kot XYZ BDP in davek od prihodka nikoli ne sme rpeseči X%. Ali pe bolje, določilo o socialni državi mora biti drugi odstavek istega člena v katerem se poraba in davki omejujejo.
- Da zadolževanje države pomeni posojanje od bodočih generacij in zadolževanje bodočih generacij, kar pomeni poseg v njihovo svobodo še preden so se rodili. Takšno komunistično zadolževanje še nerojenih, je nekaj takega, kot če bi britanski rojalisti spisali zakon, da se bo Ljojzkov pra pra pra pravnuček rodil v stan proletarca - suženjskega delavca za rojalistične privilegirance. Tudi tu mora biti strogo vzdolž logike minimalizma in izogibanja definiran limit in vzpostavljena legitimacija, do kam in za kaj je državo dovoljeno zadolžiti. Osebno menim, da v našem konkretnem primeru, upoštevaje našo specifično zgodovinsko izkušnjo, potrebujemo zdravilno-dozorevalni intermeco dolg vsaj nekaj stoletij, v katerih bi zadolževanje naše nacionalne države bilo prepovedano.

- In ja istospolna poroka je liberalno in civilizirano dejanje. Če seveda je poroka v zakonu definirana kot pravno-formalizirana odločitev dveh svobodnih bitij, da živita v zakonsko definirani zvezi, ki ima čisto praktično definirane okvirje utemeljitve in cilje. In drkanju o nekakšnih dogmatsko-demagoških od božjih kobajagi odposlancev na zemlji potrjenih razmerjih nima nič opraviti s civilinimi pravicami izhajajočimi iz takih razmerij.
- Enako je liberalno in civilizirano dopustiti istospolnim parom in homoseksualno orientiranim, da posvajajo otroke, imajo domače živali, rastline itd. Zakaj? Zato, ker je pošastno, da se jih zaradi seksualne orientacije, ki je s stališča narave neproduktivna in manjšinska apriorno proglasi za fritzle in socialne deviantneže, ter se na tej platformi utemeljuje kršenje njihovih drugih pravic in predvsem s pravicami otrok neutemeljivo omejevanje svobode, kar liberalizem ne dopušča.

- ipd.

Link

1940324 - purinoli in Shaman o komunajzarskem pogledu na točkovni izkupiček Tine Maze

[purinoli]
Glejte, državljani, tole je sicer dobro, ampak nihče ne pomisli na to, da je to zelo nepravična razdelitev točk. Imamo reprezentanco, kjer je kakih 20 ali več smučark in smučarjev. Še oni žabarski socialist Hollande, ki ga naša levakarska druščina tolikokrat papagajsko citira, je rekel: bogati naj dajo 75% nam!!

Torej naj ima Tina tistih 250 pik, ki si jih je prigarala, ampak 750 ali nekaj takega, naj gre pa v skupno malho smučarske zveze! Natančno razdelitev njenega neupravičeno bogatega izplena te sezone bo treba še izračunat. Ne samo pike, tudi peneze!

Tako je, druže Puri! Tako je! Vrlo dobro! (Na tej točki fsi forumaši na čelu iz sez s tovarišem a Purijem, stopite v gard "mirno", tlesknete s petami in se odzovete s "Služimo narodu!")

Na, socialisti in levičarji in "levičarji", torej poklicni levičarji Slovenije, učite se iz dejanj in stališč tovariša Purinolija, špansko partizansko ime PuriVamTuri.

Tovariš Puri ima prefinjen, treniran občutek za egalitarnost. Zato njemu niti eno mikrosekundo ni bilo nejasno kaj je treba storiti s pikami, zlasti pa iz sez z zadaj ležečimi penezi gospodične Tine. Njen uspeh je uspeh nas vseh, nje. Kaj bi ona bila, če ne bi bilo Nas(TM), ki razumemo, da si ona teh pik in uspeha nea more kar prilaščati. Konec koncef, naša država ji je dala zastonj šolanje, nje.

Use, kar Tina zasluži, je po mnenju in merilih Nas(TM) tako gromozansko veliko in zanjo itak se ve, da preveč, da ji lahko mirno zasežemo 95% in razdelimo Nam(TM). Jel tako, drugovi? Dabome, da jeste. Ako ni nikogar, ki predlaga, da ji vzamemo več kot 95%, dajam na glasovanje moj predlog, da se ji odvzame 95%. Čeprav tudi brez glasovanja vem, da smo vsi za, kanede.

PS
Dovolite mi citirati: "Hoteli ste kapitalizem, evo vam kapitalizem, nje", ima navado reči njegova vzvišena Modrost, tovariš On The Bifši. Nekoč je bila ZKS in CK ZKS, na čelu s tovariši Kučanom, Šetincem, Zemljaričem, Drnovškom, ki so natančno vedeli, koliko je vsakemu malemu človeki dovolj.

In nam ni bilo treba nič takole tavati in ugibati in dajati na glasovanje. Vse je namesto nas in trga vedel CK. No, zdaj pa imamo. Zato, ker ste eni hoteli kapitalizem. Narod ni hotel kapitalizem, niti da bi Tina smela imeti rezidentstvo Monaca, narod je samo hotel se losati Miloševića in Juge, da mu lahko v miru vladajo fritzlovariši iz domaćih logov in da mu ostane socializem in enakopravnost(TM). In da bi Usi bli enaki in usi meli šiht in da sosed nea bi mel daljšega, anpak usi kliota in to.

Skratka, tovariš Puri naj takoj gre v libar evidentiranih nagrajencev za naslednji dan JLA, ker je za tega zamudil. Da se mu da mudalja z zlato zvjezdočko in zlatim srpokladifcem Grand Egalitaria Communistae del Oro na rdečem traku iz satena. Nagrado mu bo podelil tovariš Brkać na Lažgošah, v okolici i bogami i šire, nje.

Link

sobota, 29. december 2012

1940028 - Neuvrscen o določenem datumu za nove proteste (11. januar)

Do napovedanega datuma bo konec vseh praznikov, tudi pravoslavnega božiča, in do takrat se bodo zatirani protestniki že vrnili s smučanja, križarjenj, Šarm el Šejka, Tajske, Karibov....

Link

1939963 - e-enfrice o učinkih levih in desnih pravljic na porazno stanje v državi

[kvatebriga]
vsi sam jokajo o poraznem stanju, da pa bi kdo vsaj objavil kam je poniknil denar, kaj šele obsodil lopove, to pa nikomur niti na pamet ne pade, očitno je vsa elita vpletena in drug drugega držijo za jajca.

To lahko napravi samo ulica, v kolikor oblast še ulice ne bo ugrabila. Zato se celotna "elita" tako boji ulice. Ko se je le-ta zgodila, so se takoj, naslednji dan, za silo poenotili.

Porazno stanje v Sloveniji je rezultat neprekinjene, več kot dvajset let trajajoče serije tako desnih kot levih pravljic od četverice, pomladi, domobrancev, partizanov, osamosvojitve, Evrope zdaj, zgodbe o uspehu, pokojninskih reform, tajkunov, Pahorjeve samo skupaj se držimo za spolne organe,...

Več kot 20 let se je v celoti spregledovalo, da se "elita" v Sloveniji konstituira izključno na izmišljeni osnovi, ki je v svetovnem merilu brez vrednosti. Še, če bi razviti in manj razviti svet v tem dolgem obdobju stal na mestu, bi bil naš rezultat polomija. Si predstavljaš, kaka polomija je naš "rezultat", ko primerjaš, kaj so v tem času dosegli v normalnih državah. Kitajska je recimo leta 1990 štartala iz enakega sistema, kot smo ga imeli desetletja prej mi. Danes Kitajska s fantastičnimi deviznim rezervami, po vsem svetu kupuje po desetine velikanskih rudnikov na leto, hkrati v 26 povsem novih milijonskih velemestih, katerih pred 30 leti večinoma nikjer ni bilo, gradi 26 podzemskih železnic hkrati, itd. Rusija izkorišča svoje neizmerno naravno bogastvo in ima povprečno plačo javnega sektorja enako kot Slovenija. Od kje Sloveniji, ki nima in ne zna ničesar, toliko denarja za tak javni sektor?

Enostavno. Strošek zanj (60 milijard dolga) je cena pravljic na oblasti.

Zanimiva so razmerja. Kardeljeva pravljica je Jugoslavijo nekoč stala 20 milijard dolarjev. Kučanova in Janševa pravljica pa Slovenijo po 20 letih njene konzumacije staneta vsaj 250 milijard evrov. 60 milijard dolga in blizu 200 milijard oportunitetne izgube nenastale privatne ekonomije. Od Kardeljeve pravljice je ostalo na stotisoče hiš in stanovanj in tisoči tovarn, od Kučanove in Janševe pravljice pa samo tajkunski prazni račni in dolgovi bank.

Kučanova in Janševa pravljica sta zato brez dvoma dve izmed najdražjih pravljic v zgodovini človeka in se lahko merita samo s pravljico Ludvika XVI. in njegove žene Marije Antoniete. Nikjer drugje na svetu se nikoli ni tako zapravljalo, kot tukaj.

Seveda tak razvoj ni bil nujnost, ampak izbira. Ker so bila razmerja med Drnovškom in Kučanom v devetdestih jasna, je bil Drnovšek nekoč v parlamentu Janši ponudil možnost izbire večinskega sistema, po katerem je bil Janša takrat neprestano plediral. Po krajšem šoku levice in desnice, se je Janša spravil za govornico in najprej v stilu gospodinje, ki nagovarja kure, ko gre v kokošnjak po jajca, za kako minuto nagovoril poslance, po tem pa izcmizdil, da on ni za večinski sistem.

Se pravi, Janša je bil Drnovšku v parlamentu odgovoril, da je on še naprej za nadaljevanje sistema organiziranega kriminala in oblasti korupcije. Mislim, da je to bilo leta 1997.

Z naslednjim svojim javnim izcmizdenjem pa nam je Janša postregel ob vladni aferi JPD. Takrat Janša ni izdelal popravnega izpita. Zato mora danes kršiti pogodbe, da se lahko ohranja na oblasti.

Link

1939507 - e-enfrice o "ugodnem" državnem odkupu belgijskega dela NLB

Zanimivo, koliko sprenevedanja je ob tej transakciji, ki se opisuje kot uspeh finančnega ministra, čeprav gre za totalno polomijo ne samo NLB, ampak slovenskega gospodarstva nasploh.

Belgijci so bili do danes 22 odstotni lastniki vsega, kar zaobsega NLB, tudi njenega še vedno skritega dolga, ki bo očitno na dan prihajal le ob dokapitalizacijah. Tega tujega dolga NLB, ki še ni povsem javen, in bo predmet bodočih dokapitalizacij (skubljenja državljanov), je približno za tri miljarde evrov.

Belgijci so bili torej do danes lastniki 660 milijonov dolga NLB. Danes pa je Šušteršič ta njihov dolg v višini 660 milijonov evrov kupil za 2,6 milijona evrov in slovenskim davkoplačevalcem naredil izgubo v višini 657,4 milijona evrov.

Zelo pomembno je namreč, da je KBC ves ta čas imela svoje predstavnike v upravi in nadzornem odboru. Torej je solidarno kriva za izgubo NLB v višini lastniškega deleža (22%). Če bi Slovenija bila normalna država in bi Janševa vlada bila normalna, potem bi Belgijci lahko zapustili NLB samo potem, ko bi plačali svoj del dolga, to je 660 milijonov evrov.

S kakšnim vložkom so Belgijci prišli v NLB in kako so doslej sodelovali v dokapitalizacijah, je povsem nepomembno.

Predstavljate si, da ste na svojem TR nekaj časa v plusu, potem pa zaidete v minus in se iz njega ne izkopljete več. Kljub občasnim pologom, ste vedno bolj v minusu in se bližate najvišjemu znesku odobrenega limita. Takrat vas razsvetli Šušteršičeva ideja, greste v banko in seksi punci za okencem poveste, da se vi tega ne greste več, da boste zaprli račun v zatečenem stanju, torej račun v minusu, da pa ste pripravljeni plačati štiri promile stroškov. Boste videli, da bo punca takoj protestirala in če ne bo zaleglo, bo odhitela po pomoč. Tako se pač dela z denarjem, če so lastniki znani in dovolj blizu.

Če pa je lastnik denarja, ki plačuje, anonimen in ga sploh ni blizu, se takega latnika lahko zadolži kadar koli in kolikor koli. In ravno to je bil danes naredil finančni minister. Za to, kar bi morali NLB za izstop iz lastništva plačati Belgijci, je Šušteršič zadolžil kar slovenske davkoplačevalce. Le znesek nekoliko zavaja, ker Šušteršič še skriva, da bo repete.

Link

1940062 - o komunistični kolaboraciji z nacisti (2. del)

Kar tolaži se.
Če nisi opazil, jaz kolaboracije z okupatorjem ne opravičujem, ali bognedaj čislam. Točneje, ostudna mi je. Zlasti ona od komunistof, ki se skušajo lažno prodajati za poštene in pronarodne, a so v resnii najbolj ntnarodnr sile, ki so kdaj obstajale na Slovensem, ma tudi vsaka druga kolaboracia, zlasti tsa zavestna in oprtunističa, se mi gabi.

Zgolj opomnil sem te na dejstvo, da so slovenski, jugoslovenski in sovjetski nazisocialisti, torej komunisti, zgledno sodelovali z nemškimi nazisocialisti, vse skupaj pa poskušali upravičevati z alibijem antiimperalizma. In te opozoril, da se nikar ne kurči.

Če nisi vedel, Nemci so se kacet/gulag tehnologije učili pri sovjetskih komunistih, gestapo pa pri KGB oz NKVD in tovarišu Dzerdzinskemu, pri čemer jih židovsko poreklo večine vodilnih komunistov v CCCP ni niti malo motilo.

Pa Von Ribentrop in Molotov sta se tak lepo smehljala na tistih medvojnih fotkah, vojaški in policijski personal vrhovnih poveljstev obeh strani pa še bolj. Titek, Kardelj in društvo so pa pridkano sledili Kominterni in KP CCCP na čelu s Staljinom in se sporazumu disciplinirano pridružili. Brothers in arms press. Oz, iz istega gnezda tiči letijo skupaj.

Potem je pa prišlo to intramafijskega špetirja za plen. In nepsrednega kleša familglij Don Gitljera in Don Visarjonoviča. Ostalo pa vsi že poznamo, nje.

PS
Mene najbolj razgali dejstvo, da se stranka tovariša Adolfa imenuje NSDAP( Nacional socialistiše arbajterska...it.). In da se je Brozekova takisto imenovala Socialistična delavska pa v oklepaju ( Komunistof). He, heeeee. Nje?

Link

1939695 - o komunistični kolaboraciji z nacisti (1. del)

[kirman69]
> [Pepi13]
> Ejga! Kot trdijo naši vrli tovariši.. ne sprejmi ponujene Nemške roke... To so fašisti, okupatorji... Raja pa naj crkne...

Da. Saj ste jo sprejeli, zlasti leta 44 (brothers in arms, press)!

Da. Saj ste jo sprejeli. Pred drugo svetovno vojno, ko ste komunisti stopili v antiimperialistično alianso s Hitlerjem in predvsem proti Zaveznikom. (Brothers in arms press)

Tudi med vojno ste se dobivali z Nemci, da se dogovorite o skupnem napadu na Zaveznike v primeru, da se Zavezniki izkrcajo v Istri ali v Dalmaciji.(Brothers in arms press)

Tudi več mesecev po okupaciji, KPJ ne napada okupatorjev, zato delegat iz Dalmacije na neki konferenci vpraša odposlanca CK Kardelja zakaj ne napadajo okupatorja, ta mu pa odvrne, da njih okupator ne zanima, da je njihov fokus prevzem oblasti in izvedba komunistične revolucije, zato jim kaos vojne pride prav, maščevalna streljanja, ki jih je izvajal okupator, pa KPJ ustrezajo, saj bodo narod pognala v hosto k partizanom, pojasni še deputat Kardelj. Komunisti v Karlovcu skupaj z gestapovci sedijo po kavarnah in je videti, da to niti gestapovcev niti komunistov nič ne moti. (Brothers in arms press)

Link

petek, 28. december 2012

1939119 - Miran77 o razvoju slovenskega meščanstva

Slovenci smo imeli svoje meščanstvo že vsaj sredi 19. stoletja. Od kod bi se sicer razvili "mladoslovenci" in kasneje liberalna stranka (Narodno Napredna Stranka), ki je bila ustanovljena že leta 1894?

Da ne govorimo o plemiško-meščanski korespondenci v slovenščini na relaciji Ljubljana - Trst, o kateri je veliko pisal tržaški zgodovinar Merku in svoja odkritja podkrepil z originalnimi pismi?

Na kratko: Slovenci smo imeli vse značilnosti moderne nacije že dolgo pred 1. Jugoslavijo. Imeli smo različne družbene sloje, od meščanstva do obrtnikov, od profesorjev do kulturnikov, od delavcev do kmetov, od podjetnikov do odvetnikov, od plemstva do visoke duhovščine.

Že leta 1918, takoj ob zaključku 1. svetovne vojne, smo bili popolnoma pripravljeni za lastno, samostojno državo. Vendar nam je zmagovalna antanta takrat onemogočila pravico do samoodločbe - tisto isto temeljno pravico, ki jo je Wilson dopustil Litvancem, Latvijcem in Estoncem (jasno, njim je dopustil pravico do samoodločbe, ker je želel karseda oslabiti Leninovo Sovjetsko Zvezo).

Zakaj je antanta takrat naredila izjemo ravno v primeru Slovencev? Ker je že dolgo pred vojno obljubila naše ozemlje (Veliki) Srbiji, v zameno za njeno sodelovanje v vojni. Tako smo bili Slovenci, Hrvati in Bosanci po 1. svetovni vojni dobesedno porinjeni v to nenormalno zvezo, kjer nam je bilo namenjeno, da se prej ali slej posrbimo oz. "jugosloveniziramo".

Meščanstvo se torej na ozemlju Slovenije ni nič "sramežljivo razvijalo v 20-ih in 30-ih letih prejšnjega stoletja", bilo je tu že vsaj od začetka 19. stoletja.

Meščanstvo, podjetništvo in tržni kapitalizem so se v 1. Jugoslaviji na ozemlju Slovenije kvečjemu ohranjali in se nadgrajevali s socialdemokratskimi in krščanskosocialnimi programi. Slovenija je bila pred 2. svetovno vojno v vseh ozirih razvita in moderna družba.

Pucanje naših elit, slovensko in nemško govorečih (govorimo brez dlake na jeziku, g. Steinbuch), se je začelo šele s komunistično revolucijo. Te elite so bile fizično odstranjene, likvidirane, izgnane, pokopane, zagrebene v Kočevskem Rogu, Hudi jami, na Teharjah, ipd...

Primer Kersnikovih: je bila to slovenska, narodno zavedna elita ali ne?
Primer Turjačanov (Auerspergov): je bila to slovenska elita nemških korenin, dovolj narodno zavedna, da so se nekateri njeni člani celo borili za osvoboditev na partizanski strani?
Primer Souvan: je bila to slovenska, narodno zavedna elita, lastnica parka v Volčjem potoku, ki so ga komunisti med vojno barbarsko uničili in ga nato nacionalizirali?

Takih primerov je še mnogo, mnogo več in vsi pričajo o obstajanju močne, narodno zavedne in narodu zavezane, nekleptomanske slovenske elite v času pred 2. svetovno vojno.

Ne ovinkarimo več, g. Steinbuch. Ni res, kot bi bilo možno sklepati iz vašega pisanja, da Slovenci po letu 1945 nismo pravzaprav nič izgubili, ker baje niti nismo nič imeli. Ni res, da smo bili vedno le narod delavcev in kmetov. To je enostavno zgodovinska laž. Imeli smo večplastno, večetnično (Slovenci, Nemci, Madžari) uspešno, moderno in definirano družbo, ki je imela vse pogoje, da se v 2. polovici 20. stoletja demokratično razvije v koraku z Avstrijo, Švico, severno Italijo. Ta naravni razvoj pa je onemogočila samo ena stvar, in to je bila komunistična revolucija. Z njo smo izgubili OGROMNO, ker smo pred njo tudi imeli ogromno.

Današnje slovenske "elite", kakor tudi siceršnji kaos v katerem živimo, pa so dejansko samo logičen zgodovinski izcedek od komunistov umetno ustvarjene, lažne družbe delavcev in kmetov. Ta družba delavcev in kmetov pa ni nastala kar tako, naključno, ni nastala po naravni poti. Nastala je lahko le kot plod načrtnega in naklepnega zločina, ko so bili iz nje nasilno amputirani ravno tisti družbeni sloji, ki so pomenili slovensko elito v pravem pomenu besede.

Link

1939264 - o ceni državnega odkupa deleža NLB od KBC

[kzupanc]
Sem pričakoval tukaj na kao finančnem forumu same pohvale za odlično vladno potezo. Pa začnem brat odzive, češ, kako nespametna poteza, predraga delnica itd. Samo tole lahko rečem: Fuj, finančni analfabeti! To je odlična poteza. Tistih par milijonov za državo NI NIČ. Kako lahko resen človek izusti bebavo izjavo, da je praktično zastonj predrago za 22% delež? KBC je bil stisnjen v kot. Je pa logično, da bo država ponudila kakšen cent v namen, da bo imela na prodaj celo banko. Sedaj vidimo, koliko je NLB vredna. Nič. To se je pokazalo in dokazalo, vi pa tumpate, da je še to preveč. Bebci, res!

Nekoč sem bil del evropske ekipe, ki je za ameriško korporacijo kupovala/prevzemals padlega nemškega giganta. Upoštevaje vse socialne in druge kontribucijske obveznosti do delavcev in države, smo se v enem trenutku pogovarjali o čisto podobni par-milijonski simbolični ceni, kot je ta za NLB.

Zakaj? A zato, ker bi firma res bila nenadoma od giganta s 200000 klijenti, ki so bila sama velika evropska podjetja in z vrednosti 8 milijard na borzi, padla na vrednost 2 milijonov? Ne! Razlog je bil v tem, da je negativni offset tistih velikih obveznosti, firmino vrednost pod obračunsko bilančno črto pognal celo v minus, bodočnost je pa tako in tako bila nepredvidljiva.

Mi smo vedeli, da ko plačamo dva milijona lastnikom, da nas čaka še skoraj 3 milijarde obveznosti plus še par milijard investicij z negotovim izidom. Nas je transakcija stala v resnici najmanj 6 milijard.

No, ko se pogovarjaš tu z menoj o NLB, se pogovarjaš z davkoplačevalcem, ki ga je NLB že stala nekaj milijard, ki ga čaka dokapitalizacija iz kakorkoli že rečemo tem dojebavanjem večno izgubarskega udbokolhoza NLB in do migrene velike obveznosti lastništva v nekaj naslednjih letih.

In ader wordz, ta transakcija ni 2 milijona, temveč smo s svoje male ladjice s to potezo ravnokar vrgli še eno, najdebelejšo do sedaj pleteno jekleno vrv in se s tema dvema miljonoma pripeli ba gusarsko ladjo gusarjev etato-reketarjev, neodomibranskih naziinteresnikov skupnoskledarjev , ki nas vleče neznano kam v divje vode bermudskega trikotnika, koder se dogajajo misteriozna izginotja.

Z neznanim izidom, ma so že napovedali najmanj en mejđor rop, ki ga bodo kmalu izvedli in jim zdaj, ko smo trdno pripeti na njih več ne moremo ubežati. Edini dober aranžma bi bil to govno od kolhoza podariti/uvaliti KBC za 2 milijona, hehe, ali pa ga kratkomalo likvidirati v postopku redne likvidacije. Da KBC kot lastnik izpuši enako kot mi. KBC je to že dojel, pa mu je jasno, da ni fasal zgolj 2 milijona simbolične koristi, temveč se je izognil stomilijonskim izgubam. Zato se jim mi nismo. Razlika? Drastična, kume moj, drastična!

Link

1939220 - Jazbinškov zakon kot delna poprava krivic

Maestro, pukna sem ti 4 zvjezdočke in bi ti tudi 5, če se ne bi toliko zaletaval v Jazbinška, točneje, če medvrstično ne bi aludiral, da bi bilo bolje, da to ostane državno, namesto, da je vsaj en del oškodovanega folka delno bil odškodninsko kompenziran.

Da pa nadaljujeva civilizirano debato, bom zgolj dodal svoj pogled. Jazbinškov zakon je bil v pravo smer, čeprav Jazbinšek oz "jazbinšek" ni tega artikuliral ravno na tak način in ravno iz povsem perfektno tako definiranih ciljev.

Moje mnenje je, da so ljudje tekom prve inkarnacije državnega reketarskega monotističnega po komunistih planiranega in distortiranega kapitalizma, bili doživeli enako škodo, kot prisilni deportiranci in mučenci iz nacističnih kacetov. Naša država je bila komunistični gulag na prostem, kjer se je delalo za dekretne suženjske gulagovske mezde določene po majhnosti uma partijskega politkomisarja in niso bile fer tržno plačilo.

In ader wordz, bivaki, ki so jih sužnji odkupili po "znižani" ceni so komaj za par pocentov kompenzirali storjeno jim škodo.

Izvedba sicer ni bila dobra, prava bi bila, da se celotno "družbeno" premoženje, ki je de facto funkcioniralo, kot premoženje države, vred s stanovanji, sprijeni kumunajzarski državi odvzame, pa pukne v en sam privatni sklad, delnice tega sklada pa podeli vsem državljanom in se žnjimi za x let prepove trgovati, podeli oškodovancem, ki so delali v industriji in kmetijstvu, kot odškodnina za tlako v komunističnemu gulagu na "prostem".

Link

1938924 - kaj so boljši načini kot komunistom zaseči, kar je ostalo od nakradenega

Tovariš pesnik,

Glede ostalega nea bi vedo z glave, ma v tem delu pesmi ste se zajebali:

saj za vse dosti je
ko bandi vzame seeeeee,
ko bandi vzame se use.

Po oceni "dobro informiranih krogof", hehe, je Murglbabina kleptokamarilja, skupaj s priložnostnimi hajduškimi jataki iz drugih političnih klanov ropajočih z rdečo kamariljo v kohabitatu, kradla narodu cca 1 milijardo letno neposredno iz proračuna & nasilno pobranih neokapičenih prispevkov-reketov in iz naslova nerezonskega zadolževanja bodočih rodov nacije, ki so že, čeprav se bodo rodili šele leta 3000, preddestinirani za dolžniške sužnje.

Tako so jim uštimali njihovi Oni™ - te današnji junaki volitev, onim bodočim še nerojenim rodovom pra-pra-pra-pra-dedje in babice, ki so strastno volili komunistično-reketarsko kleptokamariljo in njihove klepto-partitokratske jatake iz drugih hajduških klanov.

Zakaj že? Zato, ker so glupi ko kurac in smrdeče pokvarjeni kot kvargl, saj so to počeli iz oportunistično malicioznih razlogov, češ, volil bom reketorentarje, računajoč, da bodo tudi meni kako đabest drobtinico s hajduške mize odrinili doli v blato pod mizo, kjer jaz sirota vegetiram od gospodarjeve miloščine in medtem orgazmiram, ker so nekoga zreketirali, da ne bi slučajno imel preveč več, kot jaz.

Iz naslova prihvatizacije so pa ukradli cca še toliko. Iz naslova pokojninske "reforme" so pa že trasirali pot, za krajo nadaljnih 88 milijard, ma tega ne moremo še zahtevati nazaj, ker nam bodo to krajo šele realizirali v prihodnjih pol stoletja. Ako ne bo vojne, nje™, pa da nam ukradejo še več, hehe. A, bit će rata kažu svi, nje™.

In ader wordz, v seštevku so ukradli, zatemnili, zameglili, počrnofondili, pociprili, pogibraltarili itd, cca, brat bratu, tak na oko, 44-50 meljardic v slavnem obdobju divjega podalpja znanega pod imenom 22@45™, oz. Kučan temu reče Prva faza tranzicije™, ki da ji zdaj sledi druga. Pa, Kurčane, majmune, temu se je nekoč reklo hajdučenje in ekspropriacija, ne pa neka tam kobajagična tranzicja™, jebotealah, nje™. Tranzicja iz kaj v kaj, mamico ti lopovsko? Iz nomenklaturnega državnega kapitalizma pod oblastjo tvojih komunjar v zemonskoklanski državni kapitalizem pod oblastjo tvojih komunjar? Ha? To li je tebi tranzicja™, majmune jedan nizkovejevni kratkonogi?!

Če omenjeno ukradeno vsoto razdeliš z 2 meljona aljdi, bi vsak dobil usranih 2,2 tisočaka. S tem si pa seveda da nea bi veliko pomagali. Večina bi v decembru stekla kupit 3D TV Samsung in potem uveljavit pike™ z nakupi še več nepotrebne robe v januarju in februarju, ko ima trgovec štalo od mesečne prodaje. Potem pa od marca naprej spet nabirat pike v jankovićevem Umerkatoru. Ki je seveda Naš™, oz Njihovsvoj™. Tak, kot Trst, recimo.

Da niti ne omenjam, da se to tak linearno ne bi niti smelo deliti, saj so davčnoprispevkovno ropali po načelu, da so 20% delovnoaktivnim zavezancem, to je komaj 200 tisoč ljudi, ker je aktivnih bilo manj kot milijon, ukradli 80% zneska 22 miljard, skratka, tem 200 tisoč ljudem bi morali vrniti cca 20 milijard, plus pripada jim tudi cca 4 miljarde iz naslova prihvatizacije, če delimo linerano tak kot certifikate, nje™. To pomeni, da se bi vsem ostalim lahko vrnilo komaj po jurja po glavi.

Zdaj pa še praktični problem. Teh 20 milijard, ki bi jih dobila večinska raja, niso vse na voljo: Polovico so že zafrčkali, popapali in pokakali, o tem obstajajo zapisi kronistov, ki so pisali članke z naslovom "kje letujejo znani Slovenci" in ko so glorificirali "uspešne mlade podjetnike z vilo v Dubaju, alpa v Monacu, hehe, polovica od preostale polovice je pa nelikvidnih stredstev, ki si jih lahko za prihodnjih 100 let zataknemo za vuhle. Tak pridemo do garjavih cca 4 miljarde operativnega keša, ki se bi jih dalo izcediti vun iz te mafije, če bi revolucionarni odbor VašeSvoje™ revolucionarne organzacje na silo prevzel oblast in uvedel nekšno boljševiški podobno diktaturo in bi mu Zapad™ benevolentno asistiral z blokado premoženja lopovov v Monacu, Cipru, Gibraltarju, Vijetnamu, Kitajski itd.

To bi pa na koncu pomeniko komaj 200 EUR po glavi. E pa od teh 200 EUR se pa res nea bi osrečili, nje™.

In ader wordz, to ni niti prava pot, niti pravi in legalno in realno v praksi izvedljiv cilj.

Prava pot je, da ljudstvo 22 let po prvotni napaki nastali zaradi "opustitve nujnega in ključnega dejanja", končno proti Kučanu in njegovim razbojnikom izvede lustracijo. Tokrat z dodatkom, da je treba lustrirati še vse, ki so žnjimi kradli v zgledno harmoničnem kohabitatu.

Da se Kompartija™ in vsi derivati in reciklati nastali iz nje v recentnih 22@45™ proglasijo za zločinske in ali vsaj lopovske organizacije, da se Kučana in njegove rdečetalibanske kleptoide zaradi čaščenja klavcev oz morilcev in številnih drugih zlodel kaznuje s prepovedjo politične tekme in pojavljanja v javnosti s političnimi izjavami za naslednjih deset 4-letnih sezon tekmovanja, orgijanje po lažgošah, pa neha prenašati na nacionalki in neha financirati iz državne blagajne, še raje pa prepove in da se sproži revizija lastnjinjenja in vseh iz davkoplačevalčevega denarja financiranih poslov v recentnih 22@45™. Pošteno, strokovno, pa kar se dokaže dokaže.

Prava pot je, da narod stera v pičkomaterino in potom volitev, civilizirano, mirno, brez linčov, odpelje na smetišče zgodovine čisto vse politike, ki so v obdobju 22@45™ bili kakorkoli aktivni v politiki, magari samo člani kake stranke.
Vsem njim (Ne se ustrašit, sploh jih ni veliko, jih je celo garjavo malo, vsi oni gredo naenkrat na štadjon na Ježici, na tribunah pa še vedno ostane placa za vse greendragonse, mažuretke in prodajalce kokic in piva.) je na volitvah treba pokazati sredinca tak, da se jih ne voli. Težko li je? In je hitreje od vseh preiskav, sodnih postopkov, lustracijskih zakonov itd. Narod jih lahko zlustrira sam in no time. Če je narod dovolj pameten, seveda.

Ni torej fora zgolj in samo v teh 44 miljard neposredno ukradenega denarja. Fora je v tem, da imamo komunistično-reketarske plenilske zakone, ki nagrajujejo rentarske in plenilske zemonskokartelne klane, penalizirajo pa one, ki svoj prihodek služijo z delom, umom, znanjem, kreativnostjo, pošteno tržno tekmo, itd. Fora je torej v škodi, ki so jo te klepto-reketarske nazi-socialistično-fašistične plenilske nategunske bande povzročile s svojim načinom vladanja in doktrino in zakoni. Te škode je že za 400-500 milijard, če seštejemo pod črto škodo iz obdobja 22@45™ plus dolžniško suženjstvo bodočih rodov in devastirano gospodarstvo, ter zamujeni razvoj in napredek. Škode je 10 krat več, kot je neposredno dokazljivo ukradenega in 50 krat več, ko se bi jim dalo odvzet, če bi to legalno sploh bilo izvedljivo. A vsi vemo, da baš i ni.

Link

sreda, 26. december 2012

1936540 - NavadniNimda o javni lastnini

Sicer občudujem te tvoje napore, vendar mi nobena zadeva, ki je pod krovnim terminom "javno" ne gre v račun. Lastnina je lahko zasebna in samo zasebna. Če več ljudi želi združevati svoje kapitalske (ali kakršnekoli, da se razumemo) interese, naj ustanovijo podjetje ali društvo, ter vanj vložijo svoj zasebni kapital (znanje, lepa ušesa, dolge nosove, whatever). Ampak za božjo voljo, ne mi tlačiti semle ideje o "javnem", vse dokler je osnovano na prisilnem odvzemanju moje lastnine. In socialna država ni nič drugega, kot mehanizem za prisilno odvzemanje tuje lastnine. Včasih smo temu rekli razbojništvo, danes se je le-to zgleda institucionaliziralo. Ampak to razbojništva še vedno ne naredi legitimnega! Zakaj potem mislimo, da je legitimna socialna država? Ker so Komunisti tako rekli? Ne me hecat.

Našteto velja tudi za take "javne" zadeve, kot so recimo ceste, mostovi, parki, letališča, pristanišča, pločniki in okraski na novoletni jelki na Prešercu. Da o "brezplačnem" zdravstvu, šolstvu in penzijaštvu niti ne nakladamo...

Link

1936849 - o demografskih trendih

No, teh, ki se priseljujejo k nam "zaradi dela" bo čedalje manj.
Tistih, ki se pa izseljujejo iz istih razlogov, pa čedalje več.

PS

Slovenski neodomobranci, zlasti tisti komunotalibanske provinience, bodo poslej živeli čedalje bolj psihodelično nirvano, imenujemo jo lahko kar "zlata doba slovenskega nazidomobranskega šovinista", onega istega, ki je hitel brisati "čefurje" iz evidenc, Angleže, Nemce, Avstrijce, Italijane, Amere, pa seveda ni imel jajc brisati.

Socialno neatraktivni in neugledni delavski "Bosanci" bodo odrinili iz The Dežele nekam, kjer kruha za njih še kaj je. Slabše, kot tu jim nikjer ne more bit, ker nimajo kaj izgubiti. Tu brez dela nimajo nič. Razen rdečega križa, ki obstaja v vsaki Ufiladelfiji, nje.

Nekam, kjer kruha za njih kaj je in jim ga po opravljenem delu tudi zares dajo, kakor je bilo dogovorjeno. Novih k nam v veselje kseno-nazi-neodomobrancof ne bo (v statistiki je veliko takih, ki jim je SLO zgolj vstopna postaja za EU "popirje" prava destinacija za iskanje dela pa druge države), naši osovraženi "relativno bolje plačani" državljani, povečini kakopak Pravi Slovenci, ki po naravi zadev najbolje razumejo kam pelje ta naša silom prilik nastala kseno-purifikacija oplemenitena s priložnostno y bogamy kontinuitetno takisto rdečetalibansko čavezacijo, bodo izginili v Ufiladelfijo to ali ono kakorhitro najdejo primerno delo, tu pa bo situacija čedalje bolj slovensko "čista".

Na koncu ob od osovraženih neatraktivnih kseno pizdekof tu ostala samo še peščica upokojenih "čefurjev", naturalizirancev z območja nekdanje Juge, hirajočih na vedno nižjih pokojninah, ki jim jih bodo naši nazi-zavedni levo-desni neodomobranci po "na novo odkritih novih razlogih", pa tudi iz razlogov "zaščite države in Ustavnega ustroja slovenske Nacionalne države", hehe, iz višjih kakopak smotrov in čistega kakopak domoljubja, itak, nje, spet malo po potrebi znižali, saj res si ne zaslužijo, nje, koji kurac pa imajo oni tak "visoke" pokojnine, saj so tu Pravi Slovenci oz Čisti Slovenci, ki pa recimo imajo zgolj "državno pokojnino" 200 koma jozef eur, mi pa dotepenim čefurjem, ki še vedno naš sveti jezik govorijo z naglasom, ki niti tak simpatičen ni, kot pri recimo veleposlaniku Libije, dajamo tu neke pokojnine, nje. Vse jim je treba pobrat, pa naj NAS tožijo, nje, in dokler je en sam Pravi Slovenc s samo državno pokojnino se tujcem ne sme dat, nje. Če jim pa ni všeč, naj gredo od koder so prišli, nje. Jaz bi tujcem fse pobral in jim ponudil izbiro - idi za sužnja kakemu betežnemu Pravemu Slovencu, ki mu nima kdo menjat olenice, da ti, če bo dobre volje da kos kruha, alpa mrš od koder si prišel. Tak bi bilo edino prav, nje.

Link

1936803 - o možnostih ponovitve Barbara rovov ipd.

Nevarnost, da se v Užički Republiki Komunajzeristan-Slovenistan Bader-mainhofistan ponovi Barbara rov je v naraščanju, ma Ne ZGOLJ zato, ker komunistična sociopatska pamet vedno razmišlja na tak način, češ, da ji pravica reketarskoplenilskega prvojeba pripada in kdor je proti temu - mrš v Barbara rov, temveč zato, ker je ta slovenski užiškorepubliški komunajzeristanski absurdistan hkrati tudi, oz. predvsem Jebeludzbunjenogstan.

Zato je toliko bolj vredno, da si ujel poanto zblojenosti naših forumskih metk @ jankotov, ki kobajagi vedo, da je 6+3=9, v resnici so pa politično-opravilno povsem nesposobni, saj nenehno brcajo v temo, tako glede dijagnoze, da jim je v Sloveniji njihovih tegob in bede kriv skoraj docela neobstoječ prosti trg, pa neobstoječi neoliberalci, kateri nikoli niso obstajali niti kot stranka, kaj šele vladali, so jim krivi, itd v tem stilu.

Pa niso jim krivi tisti častilci srpokladifca in zagovorniki totaluravnilovke plebsa v enaki bedi s plačami odmerjenimi dekretno po majhnosti uma in ozkosti duha in plitvosti srca politkomisarja, ki so vladali 90% časa, pa niso jih pokradli tisti, ki so bili benefitorji prihvatizacije, pa ni jim tabogata plenilska svinja tovariš Rigelnik, Janković, certifikatorsko-prihvatizacijsko Horvatova tovarišica Neva Č.P., ampak DIREKTOR prodaje pri Akrapoviču, zato bi njega ropali še bolj, Rigelnika, Neno in Ropa in Kučana in Mramirja....itd..., pa vabili v prve vrste na pasje procesije na lažgošah in državnih proslavah...

...Skratka, njihova natančnost in točnost pri diagnosticiranju družbenih devijacij, je takšna, kot preciznost letenja in aterirna pilotska natančnost v čebelice Maje, ki vsake toliko aterira na govno, zgolj zato, ker se barvno ujema z rumenimimi rožicami.

Najbolj odpovedo, ko jih vprašaš tak: "OK, ni sporno, v civilizirani družbi je treba del davkov nameniti za socialno podporo šibkih oz onih, ki jih je v življenju doletela žalost revščine in v Sloveniji to že imamo, če vaši skupnokoritniki ne bi kradli milijarde na ac križih, bi za ta namen bilo lahko namenjeni še več, pobiramo pa že absurdno preveč. No, zdaj pa pepeki večno s stopnjo zajedanja prihodovalcev iz dela nezadovoljni, povejte, KOLIKO sociale vsiljene v formi davkoprispevkov je po vaše DOVOLJ?"

Na to vprašanje ti zblojeni umi slovenskih begavčkov povsem odpovedo, češ, kaj čemo se sploh jebat s temi vprašanji tak filigransko natančno, "tabogate" prešiče med delouci, torej zlasti "relativno bolje plačane" inženirje in predvsem osovraženo meneđersko sodrgo - DIREKTORJE prodaj, nabav, proizvodenj, podjetij pri akrapovičih in v krkah in v lekih in v fer plačujočih microsoftih in ciscotih in povsod, je treba že preventivno oropati do kosti, nabiti jim davke na prihodke in reket-neokapičene prispevke do jajc, beri do absurdnih višav v procentih in do absurdnih nižin, ko določamo vstopni davčni prag.

Pa jankoviće in ali kake nove v javnosti ravnokar pojavljajoče se častilce srpokladifca gagajoče nesmisle in verbalna skrpucala na rožnikih meseca majnika, ki bodo zdaj splavali na površje iz ulicotacaške mrgolazni, TE PEPEKI REDNO IN STRASTNO VOLIJO, ker zagovarjajo ekstremno diskriminatorno ropanje prihodovalcev iz dela, ki po njihovi logiki edini morajo na svoje prihodke plačevati progresivne davke v absurdno visokih procentih in povrhu še "prispevke" brez kapice.

Skratka, butalska pamet, ki ji ni jasno čigav kurac ima friti, je bolj nevarna od stare bombe odkopane na soški fronti, za katero spričo rje, takisto nihče ne ve kje ma vžigalnik in koliko je občutljiva na vibracije.

In? Ali proti tej neumni drhali, ki terja, da se jo upošteva, kot da ni neumna, ima kdo v tej družbi šanse s kakimi racionalnimi pojasnitvami? Vprašanje je seveda zgolj retorično.

Na neki točki, ko bo par promilov sociopatskih pizdekof, povsem enakih onim, ki so se tik pred WW2 usedli na tajni lokaciji in "določili", da je treba pobiti vso inteligenco, industrialce, duhovne itd, izsiljevalo, češ, da oni legitimno pomenijo CelNarod(TM), pa se bodo začela prava ulicotacaška vandalska izživljanja nad premoženjem nesociopatskih 99% preostalega ljudstva, danes še za silo delujoči nasprotniki srpokladifca in podobni pa vrgli puško v koruzo in rekli, ko vas jebe pepeki, ne grem se več, bo ta država zdrknila v par desetletij, morda celo stoletje albanizacije, čavezacije, morda celo severnokoreizacije. Ostala bo brez 300 tisoč najbolj mobilnih in najbolj sposobnih prebivalcev, tudi brez toliko delovnih mest, tak, da sem k nam niti Bosanci in Kosovarji ne bodo imeli po kaj hoditi.

No, takrat bodo pepeki a la te naši forumski politično-infantilni jankoti in metke, končno padli ke dol, kamor sicer niso hoteli pasti, ma so, roko na srce, ves čas delovali ravno v smer, da padejo natančno v te vrste živo blato socialne bede na komunajzer način. E, kako se ena, po takih dogodkih res, ampak fakin zares res razbita družba, brez trohice kohezivnosti in poslej tudi brez 15% top inteligence, potegne ven iz tega živega blata, pa jaz mslim, da nihče živ na tem planetu ne ve.

Edini kraj, kjer se da nekaj podobnega videti, je Afganistan. Severna Koreja je temu sicer podobna predvsem po uravnanosti v enaki bedi in po vladavini srpokladivarjev, ma iz tam nihče ne more uiti v Ufiladelfijo, ker so srpokladivarski motenci na vrhu mafijske piramide, državo hermetično zaprli in jo spremenili v gulag na prostem. Kar so sicer tudi mokre sanje naših neodomobranskih ksenofobnih srpokladivarjev, ki so našo državo precej dobro zaprli za tuj kapital in bi jim pasalo, če bi lahko nasilno preprečili eksodus 300 tisoč najbolj sposobnih in mobilnih ufiladelfijarjev. Na zdravje Butalistan Absurdistan Jebeludzbunjenogastan.

Link

1936121 - recenzija kolumne "Domobranci" Dejana Steinbucha

Hehe, tovariš Murglbaba domobranček, pa tovariš Lukšičašenko domobranček, pa ...fanfare, prosim, Zoki Von Saraorce precednik Pingvinske Slovenije domobranček. Ne dajo državne lasnine, nje, Zoki predlaga, da se jo podeli NjihovimSvojim, najmanj 25% pa v formi "državne lastnine" pusti vsem domobranceljnom in plus hoče za domibranceljne še enu delncu, nje.

PS
Na Forumu Financ že od leta 2006 poskušam rdečim komutalibanom dotajčiti, da je blasfemija, da oni, ljudje režima, prorežimci in gardiani avtokratskega kumunajzer režima, častilci Udbe in Ozne in Kompartije in njihovih klavcev, asasinov in spak, ki ljudi žive zazidajo v rudnik, v času okupacije leta 1941-1945 ne bi bili domoljubni uporniki, ampak bi bili ljudje režima. Bili bi denuncianti drukajoči za "spletno oko" in podobne staljinistično-udbogestapovske metode. Bili bi gardiani režima. Bili bi domobranci, takorekoč. Kere spake! Oni so se transformirali v fašistično-mafijsko delujočo kliko, a monopol nad osvoboditeljstvom in svobodarstvom in antirežimstvom bi še vedno imeli. Linda Lovellace, jebiga. Prostituirati se, ma vseeno hoteti status ne-prostitutke. Linda sindrom slovenskih udbogestapovskih rdečih domobranceljnov. Biti režim, a kititi se s perjem antirežima.

P: Dejan, spisal si sicer kul članek o domobranceljnih Kučanu, Zokiju, Lukšičašenku, Pahorju, Tuerku, ..., Ivanu, Andreju s Štajerske, Virantu, Šušteršiču s cca 50% domobranskih genof, hehe, ma glede takratnih domobrancev iz časa WW2 ipak malo nefer in preveč površno pišeš. Vem, spodrsnilo ti je, ker si ipak kontaminiran, saj si se šolal v Sloveniji, nje.

Če si znal videti, da se je Slovencem leta 1991 šlo predvsem za standard in denar, pragmatični materializem torej in nikakršni jebeni naciidealizem, bi lahko bil bolj subtilen tudi glede odnosa domobrancev in okupatorja v času WW2. Tudi njim se ni šlo za ljubezen do Hitlerja in okupatorja. Strinjamo?

Glede izdaje in "izdaje". Domobranci iz časa WW2 so izdali oz točneje "izdali" predvsem komuniste. Ki so napadli prvi. Ko so pričeli izvajati nočni teror asasinskih komunističnih eskadronov smrti. Še pomnite, tovariši? Sklep umobolnih komunističnih terorističnih spak je bil: pobiti vso inteligenco, industrialce, veleposestnike, duhovnike, liberalce, oponente komunistični ideji!

Tisti del naroda, ki je bil z domobranci, ko so zaradi komunističnega terorja postavili vaške straže, ni nič bil izdan, niti je to sploh kdaj tako doživljal, temveč obranjen od komunističnega terorja. Začasno. Do leta 1945. Potem so pa državo ugrabili komunistični teroristi. In izdali narod. In ga izdajajo že 22@45. Vmes so ugotovili, da se jim izplača domobranski gard. Pa so ga zavzeli. Da nekontrolabilnim ksenotom preprečijo vdor in participacijo v velekapitalski moči in posledično lažje zacementirajo komunistično večno oblast na Kranjskem. Zato tudi imamo komuniste predsednike že 22@45. In vse zakone po komunistični doktrini.

Če zdaj v sliko dodamo še dejstvo, da so rdeči komunistični domobranci vse do napada na Poljsko zgledno sodelovali s Hitlerjem, lahko rečemo, da so oni prvič izdali narod že pred začetkom WW2. Pa ko dodamo v sliko, da so zaveznikom nekajkrat grozili, da jih bodo skupaj z okupatorji napadli, če se izkrcajo v Dalmaciji ali Istri, vidimo, da je sodelovanje z okupatorji njim bilo všečno in praktično. Vsekakor ga niso percipirali za izdajo.

In poanta? Domobranci so vsi po vrsti preračunljivci. Vsi oni gagajo o domu, obrambi in nacji, zgolj zato, ker računajo na koristi zase, na moč in velekapital pod njihovo komando. Leta 1991 smo potemtakem preračunljivi bili vsi, vsi enaki vsi domobranci. Takrat sicer legitimno in povsem legalno ...eee...bojda. Ostav zaradi NLB zgodbe. In še par zgodb.

Danes, ko liberalci kličejo v deželo nov, fer družbeni deal, brez domobranskih zlorab, nategov, prevar, sprenevedanja, pačenja, ko liberalno misleči in fer misleči na splošno kličejo po demontaži boljševiške države, ki se gre komercialno podjetništvo, ki domobrancem-naciinteresnikom daja kapitalsko podstat in moč in prostor za marifetluke, so se naglo spajdašili domobranci iz vseh strank v slovenskem partitokratskem kohabitatu. Domobranci so se, na primer, s svetlobno hitrostjo zmenili in narod pajdaško oropali potom pokojninskega zakona. In to še ni vse, prihajajo nove poglobitve ropanja, višji davki na delo, višji vsi prispevki, paradavki, prikriti davki, itd.

Link

1935341 - kako Kučan postavlja "nove obraze"

Dejavnik "Čas":

Ni res, da se za izoblikovanje alternative kompartiji in kleptoktratski partitokraciji potrebuje 6 mesecev. Murglorska prelatura to lahko uredi v enem tednu, akoravno bo tako treba. Kaj tedni, v enem dnevu bodo to uredili!

Evo recimo Zokija je prelatura, oz osebno tovariš On™, kot "alterantivo" pobullmastifljeni "levici" ustvaril v enem dnevu. Ma, kaj enem dnevu, mona - v eni sami seji CK na koti Sljašćićarna™. Legende pravijo, da je ta zgodovinski dogodek potekal tak:

Najprej je na koto Sljašćičarna dospel tovariš On™. Usedel se je v svoj običajni kot in naročil rdečo jagodovo tortico in makiato, ker hujša in noče več piti kapućino, ker not dajejo mleo 3,6. Pa jim je že neštetokrat rekel, da to nea je zdravo.

Čez 20 minut je prisopihal tovariš s tajnim imenom Brkać, nekšen sodobni španski borc z reke Hudson. Neki je žlobudral, da je mislo, da sta se zmenila ob 12-ih in to pa to, pa da je mislo, da pri domu v Trnovem. Tovariš On™ je sicer z gnusom, ma vljudno zadržano in dokaj umirjeno in hladno tovarišu Brkaću odvrnil, naj raje naroči in se neha pačiti, pač demenca je huda reč,... "Jaz sem srečen, da sploh še obvladaš koncept, da si moral nekam priti in da ti čuka dovolj dobro dela, da veš, da si se moral sestati z menoj v nekem lokalu", je še dodal na koncu in nadaljeval brati Delo in hkrati, kot kakpne Napoleon, listati Mladino, Dnevnik in Ciciban.

Ko je na mizo sedla še radenska za tovariša Brkaća se je ta opogumil in pričel jamrati, češ, Milan, to je pa treba neki narediti, tem se je čisto odpulilo, vse jih moramo odrezati. Krileč z ročičkami in oprezajoč za grimasami na obrazu tovariša Njega™ je tovariš Brkać s Hadsooooona nadaljeval jamrati in napeljevati, da bi tovariš On™ bleknil koga bodo pa zdaj dali gor.

V tem se tovarišu Njemu™ naenkrat razvedri obraz, pogleda doli po ulici in pomenljivo, z namsehom Mona liza kanal No. 5 razodene - "...tega blentota bomo zdaj dvignili gor". Tovariš Brkać se obrne in čez ramo uzre Zokija, kako sopiha proti koti Slašćićarna TV-13.

Se obrne nazaj proti tovarišu Njemu™ in zjeclja: "...kaj nisva rekal zadnjič, da zaradi zemljišč in to, le izjemoma in šele, ko bo še ene dve leti gulil na občinski ravni, da vivimo, če...in...in..."

"Daj odjebi s tem zdaj, vidiš, da streha gori, jebemvaboga, ti pa nakladaš o guljenju še dve leti...koga pa naj potegnem iz riti, jebemvaboga!?" se jezno odzove tovariš On™.

Ostalo je že legenda in zgodovina, Nje™.

PS
Vsak čas bo Kompartija™ profilirala™ tote protestnike, pa bomo spet dobili Alternativo™. Partija™ bo spet sestopilaZoblasti™, mehkokurčni Janša pa, ki ne zna sestopiti™, bo pač sestopljen™. Zelo preprosto, nje™, zgodil se mu bo narod, nje™, ga bodo lustrirali™, nje™?

Link

nedelja, 23. december 2012

1934869 - e-enfrice o podobnostih med komunisti in prvotnimi kristjani

Da ti odgovorim še bolj konkretno, pri komunistih in prvotnih kristjanih gre za eno in isto sodrgo. Med nekdanjim aleksadrijskim škofom Cirilom in našim Kardeljem ni bilo nobene posebne razlike, razen da je bil škof Ciril še večji bebec in bandit, kot je bil Kardelj.

Kaj je bil razlog za propad antične civilizacije v Severni Afriki, Mali Aziji in Evropi? Odgovor zgodovine je jasen. Oblast krščansko-komunističnih zmenet pod vodstvom aleksandrijskega škofa Cirila.

Zanimivo, kako slovenski kritjani povsem nekritično sprejemajo Marxa in njegove bedarije o družbenoekonomskih formacijah za svojega odrešenika. Aleksandrijski škof Ciril ni bil uničeval sužnjelastniškega sistema, ker ta nikoli ni obstajal, ampak je uničeval zgodnji kapitalizem. Tako kot ga je krščanska Cerkev po njem uničevala še 1000 let.

Zahod je prevzel vodilno vlogo v svetu šele, ko je odjebal Cerkev in kristjane, oziroma, jih postavil tja, kamor edino spadajao, to je, v cerkev. Slovenski komunisti niso bili nič drugega kot vzporedna katoliška Cerkev, oziroma, posebna oblika frančiškanov. Okhamov "Don't multipy entities beyond necessity", ti je kaj poznan? V čem se razlikuje od Kardelja?

Problem slovenskih komunajzerjev je v tem, da so tako kot kristajni, zlezli iz Cerkve in kot krščanske gnide rovarijo po družbi. Zato družba ne more biti normalna, dokler te zalega ne zapre nazaj v cerkve. Dokler tega ne boš štekal, ti seveda kaj drugega kot ignore ne preostane.

Link

1934948 - purinoli o razlikah med starim in novim predsednikom

Razlika med dosedanjio kraljico, faliranim pravnikom (ne pozna zakonodaje SLO, za kar je nagrajen s profesuro na PF) in Armani kaviar komunistom, zdajšnjim predsednikom, je velika. Da ne bi kdo mislil, da je Zdajšnji boljši od Prejšnjega; razlika je podobna razliki med Mauthausnom (v glavnem delovno koncentracijsko taborišče) in Auschwitzem (tovarna smrti); oba sta podobna Marsovima lunama Deimos in Phobos; Groza in Strah). Torej je le manj slab od Prejšnjega.

Zdajšnji pripada stranki, katere predsednik (črnogorec po plemenski pripadnosti) je letos izjavil : »Kardeljev in Kidričev angažma, angažma levice, je pripeljal do tega, da imamo danes Slovenci državo. Pri tem je seveda sodeloval tudi Josip Broz Tito.«

Srčno upam na tretji val krize, sicer ne bo mogel nihče odplakniti kloake, ki se je nabrala tule.

Link

1934580 - levičarji pri nas in po svetu

No, recimo, da se uvodoma ne grem čelno konfrontirati s tvojo observacijo. In rečem, res je, klerikalci in te tvoji osovraženi "klerikalci" in recimo da tudi te tvoji in moji, hehe, "Pravi Slovenci" so eni in drugi in tretji dovolj dogmatski in enoumni spričo svoje enosmernosti, da jim liberalizem, in liberalno, vsakemu iz svojih razlogov in vzgibov ne diši, ter ga pojmujejo kot grožnjo njihovemi "idelanemu mudusu vivendi".

Moja poanta je ipak bila nekaj drugega. Če pogledaš danes v Čile, ali kakšno podobno družbo v kateri levičarji niso vsi fejk ampak med levičarji prevladujejo pravi oz. nesfejkani levičarji, katerih gard je pristen zato, ker izvirajo iz okolij, ki jih kot takšne determinirajo. Recimo, za ilustracijo, čilski in britanski levičarji niso velekapitalisti kot naši "levičarji" a la Janković in naša bogato plačana in vkrihljena in vdomljena rdeča vlastela, a la Rop, recimo...

...skratka, če pogledaš te družbe, veljajo levičarji in liberalci in vse druge oblike civliziranih oponentov divjemu prilaščanju sumljivih in neutemeljenih in nezasluženih privilegijev, ki ne prihajajo iz naslova dela, znanja, sposobnosti, nekriminalne privat lastnine pridobljene z varčevanjem, poštene produkcije in reprodukcije kapitala po zakonih konkretne države in družbe, za zaveznike. Jap, liberalci in levičarji veljajo v Čilu za zavezniške progresivne, civiliziranim vrednotam zavezane politične orinetacije v družbi, ki so ultimativno antikonzervativne.

Naši "levičarji" so pa konzervativci, ki bi radi ohranili/konzervirali sebi ugoden fašisto-rentarski status quo, ki mu rečejo NjhoveSvoje™ Vrednote™, torej tekovine™, v imenu katerih in za poganjanje katerih reketirajo celo nacijo, zlasti one, ki producirajo vso vrednost, predvsem pa dodatno.

Zato so pri nas liberlaci in komunisti, "levičarji" imenuj jih kakor hočeš na nasprotnih bregovih, saj so liberlaci povsod po svetu na nasprotnih bregovih z konzervativci, a tudi z vsemi ekstremisti in teroristi, torej tudi z militatnimi levičarji in "levičarji". pri nas so za liberalce kučanisti preprosto isto kot so v UK sebični ultrarojalisti in ultradesničarski konzervativci, ki zagovarjajo številne privilegije, ki izvirajo iz priborjenih položajev. Comprende?

In seveda, britanski liberalec, ki ej sredinski in umerjen, ni nikoli tako oddaljen od britanskega rojalista, kolikor sta v Sloveniji oddaljena liberalec in konzervativni militantni kučanist oz. ta tvoj "levičar".

Link

1934394 - selektivna anarhičnost "protestirajočih" zombijev

Njihova anarhičnost je selektivna. Če je na oblasti nekdo, ki ni kompartija, ki ni nasilnoegalitarist, ali ga zgolj oni tako ne percipirajo, so oni anarhisti, če pa je na oblasti kompartija, so oni SA rdečesrajčniki, režimski ovaduhi, gardiani klavskih tekovin komunistorežima in podobna udbogestapovska sodrga najslabše sorte.

Oni kot najbolj agresivne strupenjače sikajo na liberalno in vse kar diši po liberalnemu. Torej povedano po domače - sikajo na svobodo in svobodljubje in to zato, ker bi radi konzervativno ohranjali večno kontinuiteto komunističnega režima.

Liberalno in liberalec sta najbolj hudi kletvici v vokabularju slovenske prokomunisto režimske sodrge, ki se rada tolče po prsih in sebe ponosno imenuje "levica".

Oni se samopoimenujejo "levica" zgolj zato, ker jim je komunistični umskopralni stroj v hipofize podtaknil idejo, da je "levo" progresivno. Medtem, ko v normalnih deželah sveta veljajo levičarske mokre prerazdeljevalne sanje za to, kar v resnici so - gnusne sramotne pritlehne lopovske aspiracije.

Komunistični umskopralni demagoško-agigpropovski stroj jim je seveda da zamolčal, da so slovenski komunisti od pamtiveka bili in ostali teroristi, najprej nad Barbara rovom, potem pa v kravatah v vladnih palačah in nikoli t.i. "Žlahtna levica" karkoliže to naj bi bilo, ter, da so že davnega leta 1945 ugrabili državo in se takoj po nasilni teroristični prigrabitvi oblasti instantno in dokončno prelevili v konzervativne fašistonazisoc silo, ki ima aspiracijo status quo obraniti/konzervirati do konca časov. Skratka, en sam konzervativizem, fašistoidnost, enoumje. Natančno kontra od progresivnosti, svobodoljubja in svobodomisnosti in tolerance.

Naj zaključim z opozorilom, da je ta sodrga antipod demokracije, saj je njim do žlobudranja o demokraciji samo kadar za 5 minut ni na oblasti kompartija. Takrat na ulice pridrvijo rdečetalibanski zombiji in uprizarjajo rušilno anarhoštalo. Čim se pa na oblast vrne kompartija, magari pod taktirko komunistične opice, tovariš Murglbaba gre v Sljašćićarno, potegne iz riti kurje krempljce izvede svoj vudu obred in pošlje ulicotacaške zombije spat. Češ, ni razloga za proteste, kajti, ko je Murglbabin izbranec na oblasti, ta ulicotacaška drhal nenadoma več ne vidi večdesetletne plenilske orgije oz kraje, terorja in avtokracije politikov, o kateri gagajo zdaj na ulicah, če pa jo, jo pripišejo opoziciji. Auuu!

Link

1934130 - koliko upoštevati "protestnike"

Petrica, pupika moja zlata, tokrat sem ti pukna čisto desetko. Pet zvjezdočk, nje™.

V zapisnik: Karkoli je SDS twitnil v zvezi s to drhaljo, ki ulicotaca pod taktirko bobnov iz kote Slašćićarna in pod budnim usmerjevlanim vsevidnim očesom iz stolpov Murglorja, ter napajani z energijo kurjih nogic raznoraznih mnenjskihvoditelejev™, se nanaša na garjavo insignifikantnih jebenih par promilov viđilantskih Slovencev z anarho-komunističnimi nagnjenji.

In ader wordz, karkoliže oni artikulirajo ali ne, nas preostali 2 milijona državljanov lahko za te njihove aspiracije mirno boli kurac. Strinjamo? Seveda strinjamo, nje™.

Ker niti vseh rdečetalibanskih zombijev Murglorju ni uspelo mobilizirati in spraviti med ulicotacače. In ko jih vseh 500 taužent Kompartijo™ konsistentno volečih poosamosojitvenih zombijev Murglor spravi na ceste, tud takrat nas lahko mirno boli kurac za njihove artikulirane ali neartikulirane bruhe. Kajti 500 taužent rdečetalibanskih zombijev je manj kot 30% volivcev in manj kot 25% državljanov. In so celo brez kontrolne delnice, nje™.

Link

sobota, 22. december 2012

1933263 - Neuvrscen o "protestnikih" kot merski napaki

Recimo, da je res bilo 10.000 obeleževalcev Stalinovega rojstnega dne (v resnici se je rodil nekaj dni prej, vendar je ta dan sam izbral podobno kot Tito 25. maj). Glede na celotno populacijo Slovenije (vzemimo okroglo številko 2 milijona) to pride 1/200 oz. pol procenta. Na vsakega "protestnika" tako pride pribl. 200 prebivalcev Slovenije, ki so v tem času počeli kaj drugega in si mislili svoje o vsem skupaj. Toliko glede "vseslovenskih" demonstracij oz. "vstaje celotnega naroda".

Še drugače povedano, 0,5% je velikostni razred merilne negotovosti večine splošno dostopnih merilnih instrumentov (z izjemo kompliciranih in silno dragih naprav za metrološke laboratorije). Kar pomeni, da je najmanj toliko (pri množenju se relativne negotovosti posameznih veličin namreč seštevajo) tudi merilna negotovost opravljenega merilnega postopka. In v najmanj 90% primerov se negotovost "okoli enega procenta" enostavno smatra za zanemarljivo.

Link

1933937 - Miran77 o usodi Slovenije, ko jo bodo "stare sile" dokončno izropale

Morda bo enkrat prišel čas, ko bodo stare sile ugotovile, da si s Slovenijo ne morejo nič več pomagat. Morda jim enkrat obubožana Slovenija ne bo mogla več izplačevati njihovih borčevskih penzij, njihovih dodatkov, njihovih titularnih prejemkov, njihovih sinekurnih plačic, teh malih bombončkov hereditarne komunistične aristokratske pripadnosti. Morda ne bo mogla več služiti njihovim izprijenim sadističnim užitkom, občutku moči in popolne oblasti. In takrat, ko se iz Slovenije ne bo dalo več iztisnit ničesar, kar bi jih še zadovoljevalo, jo bodo ti ljudje bojkotirali, jo pljuvali, jo žalili, jo raztrgali in jo nato odvrgli v graben, kot da je niso nikoli poznali. Cinično se bodo posmehovali nad njo in jo pustili, da crkne.

Tudi prav.

Ker takrat, ko bo ležala ta obubožana, zapuščena in bojkotirana Slovenija v grabnu, jo bodo našli njeni domači ljudje. Tisti, ki jim je mar zanjo. Pobrali jo bodo iz grabna, jo očedili, ji dali jesti in piti, jo negovali in skrbeli zanjo, da si opomore, da ozdravi in da odraste v tisto polno prihodnost, ki ji je namenjena. Ne zato, ker bi od nje karkoli pričakovali v zameno. Ker je njihova.

Link

1933605 - Miran77 o mitingaškem opletanju s totalitarnimi simboli

Črt je poskušal v svoji zadnji kolumni vzeti v bran "nesrečnega malega človeka", ki se baje na trenutno situacijo odziva čisto refleksno. Ta "nesrečni mali človek" po Črtovem mnenju vzame v roke rdečo zastavo s srpom in kladivom iz čiste nedolžne zmedenosti, samo v znamenje svojega pravičnega protesta - in ne zato, ker bi v resnici simpatiziral s titoizmom in stalinizmom.

Aha.

Ampak, presneto, očitno je zelo kratek korak od toleriranja totalitarnih simbolov do trenutka, ko se moramo resno vprašati, ali bomo tolerirali tudi pozive k totalitarnim dejanjem?

Tako gre to. Najprej so simpatične, nedolžne rdeče zvezdice, potem so obljube o boljšem, pravičnejšem svetu, potem je že kak ostrejši srp in kako grozeče kladivo, potem so vedno bolj jezne besede, potem je bes, potem kmalu izbruhne na dan vsa človekova temna plat (foušljivost,samopravičniškost, brezplodna prepirljivost, egoizem), ki jo je znal komunizem vedno tako zvito potegnit iz slovanske podzavesti v svet konkretnih dejanj.

Konča se pa z Barbara rovom. Vedno. Če se ga seveda prej pravočasno ne prepreči.

Enkrat bomo menda ja spoznali, da je toleriranje VSAKRŠNIH totalitarnih simbolov, simbolov sovraštva, strup. Strup, ki deluje počasi in dela iz normalnih ljudi mentalno ukrivljene zombije, na obeh straneh: iz tistih, ki provocirajo, in tistih, ki se čutijo na provokacije dolžni odzvati. Toleriranje totalitarnih simbolov nas VSE SKUPAJ dela slabše, kot bi lahko bili. Jemlje nam energije za prihodnost, obrača nas v preteklost, zastruplja nas.

Ob tem bi se morali tudi zavedat, da mi nismo Španija, Italija, Grčija ali Venezuela, kjer mladina vihti svoje rdeče zastave v nekakem simpatičnem zanosu. Oni niso nikoli doživeli resnične komunistične revolucije, skupaj z vsemi njenimi nedolžnimi žrtvami in nepovratno polomljenimi življenji.

Mi smo jo doživeli. Vključno z Barbara rovom.

V Španiji ali Italiji mahanje z rdečo zastavico nikoli ne more imeti tako temnih konotacij kot jih ima v Sloveniji. V Španiji, denimo, mahanje z rdečo zastavico predstavlja predvsem legitimno dediščino predvojne Ljudske Fronte, ki je bila demokratično izvoljena, pa jo je z vojaškim udarom odstavil nelegitimni Francov režim. V Sloveniji, ki je dejansko krvavela pod komunistično revolucijo, je rdeča zastava s srpom in kladivom predvsem simbol sovraštva, simbol velike narodne tragedije. V Sloveniji vzbuja rdeča zastava s srpom in kladivom tista čustva, ki bi jih frankistična zastava vzbujala v Španiji. Je simbol krvavih, nedemokratičnih zmagovalcev. Je spomin na krivice, na nedolžne žrtve, na tajna zaslišanja, na poboje nasprotnikov.

Opletanje s komunističnimi totalitarnimi simboli na zelo nizkotnem in primitivnem nivoju žali na desettisoče slovenskih državljanov, ki so med komunistično revolucijo izgubili svoje sorodnike.

In upam, da nam ne bo treba še enkrat gledati, kam lahko tako prikrito, navidez nedolžno hujskanje, pripelje. Totalitaristični simboli so predstraža totalitarističnih parol, totalitarističnim parolam pa sledijo totalitaristična dejanja. Tega filma nam ni treba gledat še enkrat.

Link

1933448 - o "mirnih" "protestnikih", ki častijo hudojamske zločine

Gustl, od tebe nisem niti pričakoval česa manj poučnega. Bravo!

PS
Če bi en sam človek, kjerkoli izrekel, na primer stavek: "To drhal, ki dela štalo po ulicah je treba pozapreti, v zaporu pa jih dati v najstrožji del zapora, da jih strogi pazniki malo prebunkajo", bi kvazilevičarska Slovenija mesece in leta vrtela gobec, češ, da se iz te izjave vidi, kako SlovenskaEkstremnaDesnica™ oz SlovenskiDesniFašisti™ spet™ sanjajo mokre sanje kako bi PošteneDemonstrante™ zapirali pa maltretirali. Pa da je to tak, kot v času generala Pinocheta, pa da se iz tega vidi kako je pri nas ogrožena svoboda ta in ona, itd.

Ko pa se po ulicah valijo takšni pošastni transparenti, ko znan slovenski igralec v kamere arogantno in cinično pove, da "...zdaj, ko bodo Barbara rov izpraznili, ga lahko spet znova napolnimo™", ko se na Lažgošah in lažgošah neštetih po Sloveniji zbirajo zombiji, oblečeni v uniforme klavcev, ki zo zagrešili barbara rove in celo oboroženi s trofejnimi thompsoni in grozijo celi naciji, češ, da bodo oni™ NjihoveSvoje™ plenilsko-reketarsko-sinekurno-rentarske Tekovine™ branili z orožjem, ko v kamere, podobno temu transparentu nek razjarjen motenec vpije, da "...je treba vso to lopovsko golazen, mamico jim, dobiti, pa fizično odstraniti, da to Oni™ lahko storijo in da to Oni™ tudi bodo storili" in tako dalje, pa domnevna medjska oz novinarska in uredniška social-demokratična Slovenija, ki se rada tolče po prsih pa ponosno svetu oznanja da so Levičarji™, niti bev niti mev ne naredi.

Češ, to je vse v redu, naj se te neposredni pozivi na linč in revolucionarno divjanje anarho-komunistov oz anarho-boljševikov mirno izvaja, saj jih domnevnolevosučni novinarji in uredniki dojemajo oz doživljajo kot NjihoveSvoje™, ki da udejanjajo NjhovoSvojo™ domnevno levičarsko in definitivno antijanševsko politiko, aspiracije in doktrine.

PPS
Ne glede na to, da morajo oditi vsi slovenski politiki, vred z Janšo, vendar nikakor ne na čelu z Janšo, ima Janša prav, ko za te ulicotacaške orgije reče, da to ni nikakršna vstaja Slovenije, temveč vstaja zombijev. Katerih zombijev? Rdečih zombijev! Komunističnih zombijev!

PPPS
V Sloveniji se ravnokar dogaja poskus komunistične političarske sodrge, da še enkrat na prevaro in s preusmeritivjo preživi narodov bes zaradi 22@45™ komunističnega dvijanja in plenjenja in fašisto-boljševističnega podmizno-klanovskega orgijanja.

Slovenijo bo zelo po glavi teplo, če dopusti, da se še naprej proliferira nereprezentatvno, nelegitimno zatrjevanje peščice boljševističnih viđilantejev instrumentaliziranih od komunističnih teroristov-zombijev iz ozadja, češ, da tu gre z VstajoSlovenskegaLjudstva™.

5000 pizdekov, ki so se zbrali včeraj je komaj za 2,5 promil slvoenskih državljanov. Komaj 3 promile volivcev. Oni nimajo legitimitete in reprezentativnosti niti toliko kolikor jo ima poln stadion green dragonsov na bolje obiskani tekmi v Ljubljani.

Če bodo levosučni novinarji in uredniki nadaljevali dajati toliko prostora tej nelegitimni in nereprezentativni drhali, če jih bodo skupaj s StriciIzOzadja™ šuntali in teptali pravice preostalih 2 0350 000 ljudi v Sloveniji, ki nismo del tega anarho-boljševističnega divjanja. predvsem naše pravice, da se te drhali ne označuje za CeloSlovenijo™, vseSlovence™, vseVolivce™, vseSlovenskoVstajo™ in podobno.

Skratka, če bodo neodgovorni novinarji in uredniki še naprej počeli tako neodgovorne svinjarije, se utegne ta naša Slovenija silom prilik pogrezniti v državljansko vojno in predvsem v terorizem izvajan s strani anrho-boljševiških zombijev.

Začelo se bo tak, kot se je skoraj zgodilo včeraj, ko so nekaj časa mediji poročali o dveh zborovanjih, dveh skupin, ene, ki se bi z vlado neki pogajala, druge pa, ki je rušilno hotela izvajati linče, med prepevanjem zombijev, ki so nam tudi včeraj peli komunistične uličarske pesmice in mahali s komunističnimi simboli, pod katerimi so se zgodili barbara rovi in nočne asasinke akcije komunističnih eskadronov smrti.

In ko se enkrat zgodi nepredstavljivo, da dve skupini po tektonski črti razcepljene Slovenije prvič na ulici obračunajo z ganitnimi kockami, ko pade prva kri in prvi mrtvi, potem ne bomo več tako daleč od vrnitve nočnih asasinskih akcij komunističnih eskadrinov smrti. In vrnitev vaških straž. Deja vu? Deja fakin vu?

Dovolite, da zaključim tako: Anarho-boljševistični zombiji bodo ob takemu razvoju dogodkov orgazmirali enako kot je orgazmiral Tito in njegov CK, ko je okupator vkorakal v državo in pričel izvajati maščevalne poboje proti ljudstvu. In ko so "obični domoljubni komunisti" - delegati na neki komunistični ilegalni supertajni konferenci v Zagrebu odposlanca CK Kardelja vprašali zakaj se komunisti več kot pol leta po okupaciji ne borijo proti okupatorju, je ta, orgazmirajoč na podoben način, odvrnil, da se njih okupator ne tiče, da njim je cilj samo eden - izrabiti kaotične razmere v zemlji za prevzem oblasti in izvedbo komunistične boljševistične revolucije. Mejk nou mistejk, cilji so danes povsem enaki.

PPPPS

Anarho-boljševistično drhal Slovenije in njene StriceIzOzadja™, točneje StriceIZSljašćićarne™, točneje StriceIzMurglorja™ pozivam, da se raje organizirajo v privat Komuno, Zadrugo, Kibuc, kakorkoliže hočejo temu reči, naj sami odkupijo vse državne kolhoze komercilne narave in se naj tam v svoji lastni komuni gredo svoje boljševistične parole o prerazdeljevanju.

S seboj naj v to bratovščino srpokladifca vzamejo tudi vse svoje rdeče tajkune in komunistične barone, da jim bodo s svojim nagrabljenim premoženjem za velekapitalsko podstat. Ko jih imajo tam v bratovščini, lahko v formi znotrajdružinskih zadev izvedejo to, kar gagajo eni, češ, da je [rdečim] tajkunom treab odvzeti na lopovluk nagrabljeno. enega jim pa ne bomo pustili. ne bomo jim pustili, da bi te svoje rdče tajkune pometali v barbara rove in ali kake kočevske fojbe. Zakaj? Zato, ker je ta dežela veliko bolj naša™, od nas preostalih 2 milijona, ki se ne gremo anarho-boljševistične zombijevske ulicoacaške orgije, pa si eto jemljemo pravico, da v tej deželi nihče nikogr ne bo metal v jame ali kako drugače linčal. ker Mi™ imamo rpavico živeti v civilizirnai državi, v kateri komunistične, fašistične, boljpevistične, anarho-zombijevske metode niso dovoljene.

Naj gre v zapisnik: ker Slovenija leta 1991 ni doumela da se je "Vratio Valter, da komunistično-fašistični kučlanovski bagri jeba mater", mora taista Slovenija zdaj žreti drek, ki ji ga servira taista komunističan sodrga, ki ji Valter takrat ni jebal mater za vse večne čase.

Sodrga, ki je najprej devastirala in pokradla državo, potem pa leta 2012, ko je oblast pristala v rokah neke druge, njej nasprotne skupnoskledarske nazisocialističlen bagre, arogantno-cinično, temeljni kmečki pameti žaljivo, odpošilja redherring sporočilo, češ, da ko se vrne Valter bo iskal neke neznane fantomske in seveda da nelevičarske nekomunistične fašiste.

Romunski valter je leta 1991 vedel komu mora jebati mater, češki valter je vedel komu mora srborito reči "Do prdela!", hehe, slovenski pa še danes ni našel poti niti na pravo stran, kaj šele ,da se bi spuntal, ker ga hujskajo da jeba maetr v koristi komunistofašistov.

Jebeš takega Valterja, za katerega lahko levičarski in pro-anarhonovinarji pogledajo v skupino ušivih garjavo maloštevilnih viđilantejev in rečejo "Das ist Slovenische Walter"!

Link

petek, 21. december 2012

1931185 - oQI23IDCN0948R s sporočilom javnosektorskim sindikalnim kanaljam

Poslusaj, sindikalni borec za delauske pravice: kdo te potrebuje? Zakaj tebe in tebi podobnih sam nisem nikoli rabil? Kako mi uspe shajati brez tvojega zavzemanja za moje interese in kdo naj bi bili pohabljenci, ki tega ne zmorejo brez takih, kot si ti? Kdo ste vi, sindikati, kaksen faktor predstavljate, na kaksen nacin povecujete blagostanje druzbe, kako maksimizirate profit? Zame ste povsem obicajni lopovi. Read my lips, zepar: obicajen lopov si. Jasno? In ce bos se dosti sral, bos dobil to sporocilo the hard way.

Odjebi, polivalec bencina, da ne bos sam zgorel.

P.S.: Kdaj pa ste se sli sindikati pogajat v mojo firmo in branili moje privilegije? Aja, zasebni firmi ne morete diktirati, kako naj crklja svoje zaposlene, komot pa davkoplacevalcu diktirate, da zivi 160.000 ljudi, za katere nihce ne ve, koliko so sploh potrebni. Seveda, da se niste sli pogajat, tudi zato, ker veste, da ljudje, ki delamo, ne le hodimo v sluzbo, nimamo tega sesalnega refleksa, kot javni sektasi, ta vas volilni fetus, in ker veste, da place v resnicnem gospodarstvu ne temeljijo na izsiljevanju neke boljseviske kamarile. Lahko bi ti rekel politikant, ampak si nekaj mnogo hujsega: si komunisticni hujskac, ki po navodilih nelustrirane komunajzarske mafije izbezumlja parazite, ki jih jaz zivim, vkljucno s teboj. Tako je, pizdunce, bingo: jaz te zivim! Jasno, klosar usran komunisticen? Ko bo prisel cas, ti ne bom v klobuk fuknil niti centa, zajedalec necasten.

Link

1931838 - domoljubje kot poslednje zatočišče podleža

Ob tem članku, čutim potrebo v zapisnik dodati nek poseben detail, ki sem ga v teh dneh znova opazil tu na Forumu Financ in je tudi sicer permanentno prisoten v slovenskem političnem diskurzu, medijskem prostoru in celo kot nekakšna stalnica v vokabularju Slovencev.

Gre za to, da precejšenj del slovenskih državljanov med kritiko ideje o odprodaji državnih kolhozov privzema trditev, da je samo državna slovenska lastnina tista edina prava slovenska lastnina oz lastnina "v slovenskoh rokah", oz. če hočete, tista lastnina, preko katere se lahko udejanja t.i. "slovenski nacionalni interes".

Da boste lažje razumeli fino poanto tega, kar hočem povedati, bom ilustriral: Podjetje Akrapovič v rokah slovenksga državljana Akrapoviča za te modele ni slovensko. Slovenska je pa seveda da slavna NLB.

In čeprav je jebena NLB že danes delno v lasti lastnika, čigar domicil je izven Slovenije, so jo te izgubljeni modeli pripravljeni imeti za über-slovensko, ker je lastnica preostalega delaža pač država. Akrapovič je v celoti v lasti državljana in rezidenta Slovenije, ma če se ga jutri proda komurkoli, ne oziraje se na domicil, nihče od teh modelov ne bo niti kurcem trznil.

Kako iracionalno je vse to, lahko v sekundi izveste, če pogledate dvajsetletne bilance Akrapoviča in NLB.
Akrapovič ima v 20 letih rast vsega od prihodkov preko delovnih mest do profita in davčne kontribucije ter vseh drugih vrst kontribucije v javne blagajne. Skratka, s stališča nacionalne ekonomije je Akrapovič na celi črti ena sam dobra novica za to nacijo, to državo in za državljane te države in za rezidente te dežele. Jaz si bi upal trditi, da bi eventuelna, strogo hipotetična sicer odselitev tega diamanta iz našega gospodarskega prostora bila prava mala katastrofa, ki bi jo kazalo markirati z dnevom žalovanja v koledarju. Istočasno menim, da bi eventuelna prodaja Akrapovičevega podjetja komurkoli, tudi tujcu, ki bi znal podjetje popeljati na še hitrejšo pot rasti, za Slovenijo ne bi pomenil nič slabega, ravno nasprotno.

Na drugi strani NLB v vsej svoji zgodovini, zlasti v taistih recentnih 20 let ima izgube, dokapitlaizacije, sanacije, čiste lopovske baypass operacije namenjene plenjenju, kraji, ropu in sramotenju vseh Slovencev. NLB je prav tako v recentnih 20 let bila orodje, pot in način kako se posredno in neposredno ropa delovenga človeka in preko NLB denar in benefiti selijo v žepe mafije najslabše vrste. Pač skladno dejstvu, da so to banko ustanovili udbaši.

In veste kaj? Idioti med prebivalstvom, ki se imajo za največje patriote, za največje branilce nazi-interesa, za Slovence najvišje kakovosti, takorekoč Slovence z dna soda, ki so tako zelo dobro zakisani Slovenci, da bi bili dobri in za sarmo in za narezano kislo zeljnato solato in za segedin golaž.

Naj ponovim - njih (in vse nas) ropajo, pri tem je pa NLB instrumentaliziran kot ustroj, oz organizem oz beštija, preko katere obstoja se to dogaja tak, da si banda vzame slabo zavarovane kredite, da si vzamejo nenavando ugodno obrestovane kredite, ki za banko proizvajajo izgube, da dobije kredite z nenavadno dolgimi moratoriji, potem pa, ko je banka v težavah, kamarilja kratkomalo potrka na vrata državne davčne blagajne, češ da je to našo nazi-interesno banko treba rešiti. Teater absurda? Ne, ne, neee! Absurd je premalo močna beseda. Aroganten lopovluk, eto kaj je to!

Zato mi dovolite da končam z mislijo znanega američana Samuela Johnsona izrečenega 7 aprila 1775: "Patriotism is the last refuge of a scoundrel". Prevedeno iz eskimščine v Slovenščino: Domoljubje je poslednje utočišče podleža.

Jasno je seveda, da to ne pomeni, da je vsako domoljubje slabo še manj, da je slabo na splošno, temveč, da podleži in podobni ničvredneži imajo dovolj pokvarjenosti v sebi, da se pri prikrivanju svojih podlih namenov zatečejo v domoljubje. In podobno gaganje o višjih smotrih, ker je pri nas že dolgo prakticiran šport, saj vsak podlež, ki se hoče prikupiti zbrani drhali, ali celotnemu slovenskemu plebsu gaga o "veselju do socialnega kapitala" , "zaščiti malega človeka" in kar je še podobnih sramotno prozornih mudološko-demagoških verbalnih nebuloz, s katerimi želijo prikriti svoje prave namere in te so vedno, skoraj brez izjeme, plenjenje iz javnih blagajn. Načinov so pa izumili na tisoče.

In kaj se danes dogaja? Taista banda, ki je državo devastirala gre danes organizirati ulicotacaško štalo, da po metodi prozornega "primtetatu" bes drhali spet usmeri stran od sebe.

Link

četrtek, 20. december 2012

1930142 - omejitve glede ekonomskih politik za zapis v ustavo

P: Razsodba ustavnega sodišča je napaka, katere velikost ta moment sploh ni možno z besedami opisati.

Dogajanje v parlamentu, ki želi omejiti pravico ljudstva do referenduma je pa prav tako eno hudo sporno dogajanje za demokracijo v Sloveniji. Sam sem na stališču, da gre za izbruh latentnega fašizma, ki nenehno tli v umih slovenskih politikov. In to seveda niti slučajno ni prvi izbruh fašizma. A bogami logika veleva, da tudi zadnji ni.

Jaz sicer razumem in sprejemam, da referendum ne sme biti dopusten kar za vse, kar se katerikoli roftar spomni, recimo, če bi nekdo hotel sprožiti referendum z vprašanjem : "Ali ste za to, da se vse slovenske državljane, ki za vsaj 5 kolen nazaj ne morejo dokazati svojega arijskega slovenskega genetskega izvora, izžene iz dežele, da bi arijski Slovenci imeli dovolj služb zase, saj je uradno nezaposlenih 120000, nearijskih Slovencev, ki kazijo čisto sestave, hehe, je pa najmanj 800 tisoč, samo čistih naturaliziranih jugo-čefurjev, torej fejk Slovencev, pa preko 300 tisoč".

Alpa, če se bi kakšen echte skinheadovski nazi-Slovenec spomnil referendumskega vprašanja: "Ali ste za to, da se vse pedre polovi in se jih zapre v umobolnice, da se jih tam 'pozdravi" od njihovih nenavadnih seksualnih nagnjenj?"

Alpa recimo, da se Viole zapre v umobolnico, da se jih pozdravi navijaštva za Maribor in da doumejo, da so v bistvu za Olimpijo, nje™.

Skratka, ja nekaterih referendumov ne sme biti. In to bi, poznavajoč nas™ in vse Naše™ vrline in kreposti, hehe, moralo biti čim bolj jasno in taksativno uradniško kot britev ostro opredeljeno v kakšnem ustavnem zakonu, z zelo močnimi nedvomnimi nastavki oz temelji v Ustavi.

Glede samih ekonomskih politik, prisilnih prispevkov in recimo davkov, o katerih se zdaj naši fašistični parlamentarci in politiki vobče na veliko, grozljivo in grozeče pogovarjajo izražajoč aspiracijo po omejitvah, pa naslednje:

1. V Ustavo je treba najprej zapisati nekaj omejitev politiki, ki kot vidimo, ob gotovih pogojih uleti na sceno s svojimi fašističnimi hegemonskimi antinarodnimi aspiracijami. Na primer, v Ustavo je treba po vzoru na USA Ustavo zapisati, da davki na prihodke ne smejo nikoli preseči 20% in da davkov na prihodke iz dela spolh ne sme biti, alpa vsaj, da davčno izvzetje mora garantirati, da se davkov nikoli ne zaračunava določeni najrevnejši kategoriji prihodovalcev iz dela. To je civilizacijski standard, ki mora biti ostro zakoličen v Ustavi.

2. V Ustavo je treba zapisati, da se prisilno vključevanje državljanov v državne zdravstvene in pokojninske zavarovalne sheme sme izvajati pod točno določenimi pogoji in do točno določenega nivoja prisile. V tem smislu je treba v Ustavo kar eksplicite zapisati, da sme biti recimo pokojninska shema samo in izključno takšna, da se pod prisilo zaseženi denar, primerno pošteno civlizirano obrestovan, v celoti izplača kontributorju, kateremu je bil prisilno zasežen po mamici državi. Ter, da se sme tako namensko z državno prisilo zasežen denar izplačati izključno namensko, izključno za namen pokojnin, izključno kontributorjem. Skratka, janso mora biti, da ni nek tam denar, ki je vržen v neko skupno vrečo s katero smejo poljubno orgijati andreji s štajerske in ali pahorjanski in kučanistični rentoreketarski pizdeki.

3. V Ustavo je treba zapisati, da sme državljan, ki je prisilno vključen v prisllno državno pokojninsko shemo, v status upokojenca preiti kadarkoli se mu kurac dvigne in iz pasive v aktivo in nazaj prehajati po lastni volji, čim mesečna renta iz njegovih do tedaj akumuliranih kontribucij, izračunana tako, da se obrestovana masa deli s številom mesecev do statistične povprečne starosti o smrti, preseže višino socialne pomoči. Kriteij, ki sloni na mandatu, ki definira zakaj država sploh sme prisilno zasegati prispevke.

Pa omejitev skupne potrošnje s procentom BDP in omejitev ali celo prepoved zadolževanja države.

...itd, še par takšnih omejitev, ki naj fašistični in boljševistični in nevemšekateri -istični pameti in mislenosti prepreči uveljavljati fašistične, mutivodne, nategunske, fritzlovske in plenilske reketarsko-rentarske sheme s pomočjo rekvizitov ugrabljene države in njene represije.

No, kakorhitro bi v naši Ustavi in ustavnih zakonih imeli zacementirane tovrstne barijere, ki preprečujejo bohotenje fašizma in drugih oblik atakov na svobodo naroda, bi lahko takoj za tem, v taisto Ustavo zapisali tudi omejitve referendumov na temo davkov in prispevkov. Brez tega pa ne.

In četudi bi šlo za pokojninski sistem beveridgejevskega tipa, ki ne sloni na prisilno zaseženih/odvzetih prispevkih, in se izplačuje po diskreciji države iz davkov, bi tudi v takem sistemu kazalo zadeve čim bolj jasno začrtati z limiti postavljenimi politikom.

Recimo tako, da se politiki ne morejo izživljati koruptivno z gradnjo avtocest ki kobajagi stanejo po 17 milijonov na km, potem pa zaradi tega pokojnine znižati na pol, alpa obratno, zaradi volje nekega poblaznelega poklicnega socialista rentarja, davke dvigniti v nebo, da se bi lahko izplačevalo rente, ki si jih seveda da niti v beveridgejevskem sistemu gospodarstvo ne more privoščiti po željah čisto vsakega rentarja.

V povzetku, pri nas politika in volivci vsi po vrsti na sceni javnega in skupnega in državnega igrajo nepošteno, oportunistično, sebično, iracionalno, otročje, itd. kar je še tovrstnih neprimernih modelov obnašanja.

Zato je treba vsem nam začrtati meje. Mi smo kot odvisniki. Potrebujemo zunanji faktor, da nam pomaga, da se odvadimo odvisnosti od fukfehtarskega rentarstva in potopljenosti v utopistično vero v obstoj domnevno đabest penezof, ki da so domnevno na voljo v neomejenih količinah. A vsi realno vemo, da niso!

MI smo, mislim Mi the Mi™ v kolektivitetu, smo kot tisti pregovorni Janez Gorenjc iz vica, ki vsakič ob žrebanju lota sedi rpred TV in se trese, ter prosi boga, da mu naj da zadetek na lotu.

Bog mu pa odvrne: "Janez, jebote, če v proračun ne vplačaš, oz če vplačaš malo, nimam ti iz česa dati to, kar bi ti rad od tam. Daj jebote, vplačaj že enkrat vsaj eno kombinacijo, brez vplačila ti pa res ne morem dati zadetek".

Mi pa kar sanjamo, da naj vzamejo tajkunom in direktorjem in tabogatim™, pa bo za naše rente neskončno gnara po željah vseha štrukljov in semuljićev in sinekurcef in sinekuric in rentofikfehtarjev inih. In še najljubše in najbolj seksi se jim zdi, če njihova renta, ali sinekura v JS pride iz davčne in reketoprispevkovne škode povzročene sosedu. Ki pregovorno ima najmanj eno kravo premal crknjeno. Pa avto ma definitivno predolg.

Link

1929843 - o kompartijskem načrtnem Cerar jr. hypu

[hrvatini]
LDS je, sodeč po vseh znanih dejstvih, namerno ukinila takratni SDK, da ni bilo ovire pri divji privatizaciji. "Uzakonili" so možnost neplačila prispevkov, s čimer so pomagali številnim tajkunom (po "diktatu medijske levice" so tajkuni v SLO le in edino in samo Bavčar, Šrot, Kordež, niti ne Zidar ali Černigoj!!!!, onadva sta le "gradbena barona"...) v 90 tih in tudi kasneje , da so laže nalomastili velikansko premoženje, na račun države in državljanov - ni bil slučajno takratni glavni politik ROP za vse to obilno nagrajen.
Z DR na čelu vlade 12 let je potekalo strahotno ropanje države, ropanje brez primere! Sodišča so fenomenalno asistirala, pa saj je pametnemu dovolj, za neumne pa nočem pisati.
Levica od nekdaj medijsko lansirala svoje ase, počasi ustvarja njihove "zasluge" in jih dela svetnike. Eden takih je cerarček.... Ja, ko pa imajo SLo tako radi konja z ročaji in blond fantke z dobrimi živci (in polno ritjo) in lažnivo retoriko...
"Vplivne" pravnike fabricirajo po filigranskih načrtih, mediji točno vedo kako in kaj, eni in isti komentirajo vse stvari, imamo dežurne ekonomiste, medijske kao nestrankarske strokovnjake, imamo "ugledne" in "priznane" in "uveljavljene" strokovnjake, imamo "resne" ekonomiste, včasih smo imeli "slovenske" ekonomiste, da ne bi kak Pleskovič ali Bajuk imela kako veljavo, onadva namreč nista prava "slovenska ekonomista"... itd itd. Noro.
Cerarček se bo zelo kmalu pojavil kot zvezda meteor, ali za kakega predsednika US ali vlade, kasneje pa tudi države. To je predvidljivo...
Ob takih medijih, Finance kljub odklonom izločam, je raji, rulji, drhali in tepcem zlahka izpirati zdravo pamet, kolikor jo sploh imajo !
Ja, ob ene 1.000 levakarskih univerzitetnih "učiteljih"... da o vrtcih in šolah sploh ne govorim.

Brezhibno! Evo: *****

P: Jaz sicer mislim, da bi maestro Cerar v nekih drugih pogojih, v neki drugi Sloveniji lahko funkcioniral. In da ne bi bil brezveznjak.

Tako pa pritrdim tvojemu izvajanju. Njegov problem je, da je bolj kot pravnik pač po poklicu predvsem sinek članice rdeče nomenklature iz notranjega kroga.

Najbolj pa pritrdim tvoji observaciji, da jih tovrstne razlagalce naše socialistične stvarnosti, Kompartija™ izstreljuje med zvezde načrtno.

Dobro, včasih, kot v primeru recimo nekega obskurnega Sama Burje iz Maribora, jim spodleti, ker jim "vzhajajočo zvezdo", lih takrat, ko jo Oni™ načrtno vzhajajo, organi dobijo s klepto prsteki v medu, alpa friti kakega otroka pred kakšnim vrtcem, alpa z dildotom friti kakega bullmastifa, s tem, da zdaj vemo, da bullmastifi imajo karakter in se dolgo nea pustijo jebat, slovenski narod je pa nekaj drugega.

Ma pretežno pa ni hudega, tu so potem mamice, da Slovencem pojasnijo, da fsaka svinjarija ni nujno kazensko pregonljiva. In četudi je, so tu naši vrli doživljenjski sodniki, da najdejo proceduralne napake in dilerje, pedofile, gospodarske in druge kriminalce osvobodijo in jim pustijo odkorakati svobodno novim kleptopustolovščinam naproti, nje™.

Ampak jebiga, reči moramo, da šit pač hepenz. To je zgolj nepomemben detajl in jim ne kaže zameriti, da baš vseh ne uspejo vzhajati med zvezde. Pa saj jih je na stotine in na tisoče, glavno je, da so NjihoviSvoji™ tisti, ki pri Marcelu, Ambrožiču, na PopTv v dnevniku itd razlagajo stvarnost in jo hkrati pred očmi StvarnostiŽeljnihSlovencef™ ustvarjajo, hehe, junouvotajmiin.

Link

torek, 18. december 2012

1926303 - e-enfrice z ukrepi za celovito spremembo političnega in ekonomskega sistema

Varčevanje je nesmiselno odlaganje nujnega, to je celovite spremembe političnega in ekonomskega sistema.

Slovenija mora:

-zmanjšati število poslancev vsaj 60 in članov vlade na 10,
-ukiniti polovico občin in vse upravne enote in uvesti pet pokrajin,
-ukiniti vse prispevke in davčno breme omejiti na 40 odstotov BDP,
-davek od dobička pravnih oseb znižati na 10 odstotkov, davek od kapitalskih dobičkov na 15 odstotkov in ukiniti davek na IFI,
-razveljaviti vse diplome in doktorate pridobljene na družboslovnh fakultetah v Sloveniji in jih konvertirati v srednjo izobrazbo z možnostjo povrnitve v prejšnje stanje, v primeru, da se naziv uspešno zagovarja na renomirani tuji univerzi,
-znižati vse najvišje plače v javnem sektorju na maksimalni nivo 2.000 evrov neto.

Potem bo mogoče krenilo na bolje, sicer ne.

Link

1926692 - fritzlovska življenjska situacija slovenskega ljudstva

[Ambroz2]
Še en, ki je z neba padel in misli, da je neodvisen. In nikomur nič dolžen. Imenovan pa od vlade. Japajade.

Jebiga stari, zdaj pa ti malo pretiravaš.
Vlada bi morala delati za ljudi. Skratka, vlada bi morala biti pronarodno neproblematična.
Ne da se problema neodvisnosti regulatorja reševati tako, da šefa agencije imenuje parlament. pravzaprav bi ga pri nas moral kar Sveti Duh, ker pri nas se partitokratska političarska kamarilja vseh strani gladko zdil, pa v združenem zločinskem podjemu skupaj v kohabitatu orgija proti narodu.

Tuga je, da je žalostna resničnost tega ljudstva, da smo mi nenormalna država, v katerti se narod od lastne vlade, točneje - od celotne lastne parlamentarne oblasti in državne uprave brani s pomočjo referendumov. Zakaj? Zato, ker ima maliciozno antinarodo oblast in upravo. Je to normalno? Zgolj retorično se vprašam, seveda. zgolj retorično!

Naj gre v zapisnik moja observacija, da je življenjska situacija slovenskega ljudstva fritzlovska. Ljudsvo Slovenije je Fritzlova hčerka, zaupana v varstvo vladi in parlamentu in državni upravi in javnemu sektorju - te naštete entitete so pa slovenski Fritzl. In kaj povprečen mentalno moten incestoiden fašistoiden Fritzl počne s hčerko? Zapre jo v fašistični kletni gulag in jo posiljuje.

Če narod hoče imeti neodvisnega šefa agencije in neodvisne regulatorje, naj najprej pomete pred lastnim pragom. Narod The Ljucvo Slovenije naj izvoli odgovorno izbirati zase takšno oblast, ki narodu ne bo vsiljeval pokojninske zakone, ki narod oropa za 80 miljard, potem se pa s tem hvali v medijih rekoč - "Samo v tem letu bomo že 'prišparali' 180 milijonov", že čez par let pa meljardo letno. In tako 100 let 100 meljard.

Jebiga, lahko bi prišparali še več. Recimo tako, da narod še bolj oropajo. Evo recimo, če vsakemu upokojencu izplačajo samo 400 EUR mesečno oz cca 4800 letno, lahko "prišparajo" preko 2 miljardi. Nje™? Če pa k temu dodajo še več ropanja tako, da prispevke povišajo, pokojnine pa vse, uravnilovsko znižajo na omenjenih 400 ali celo 350 EUR, pa lahko prišparajo še kako meljardico. Zelo preprosto, nje™?

Link

ponedeljek, 17. december 2012

1925242 - slovenske specifičnosti

No, če že insistiraš, evo ti malo slovenskih specifičnosti:

1. Edino v Sloveniji, izmed vseh takrat nenormalnih držav s komunistično-boljševističnimi režimi, so komunisti-boljševiki - rdeči talibani - fašisti - nazisocialisti ostali na oblasti tudi po letu 1991. Reciklirnai, preoblečeni, prefarbani, v originalu, ni važno. So še vedno tam na oblasti in odločajo!

Rekoč to bi lahko kar nehal dalje pisati, kajti to samo po sebi je dovolj velika "specifičnost" Slovenije, ki tako ali tako detereminira vse drugo kar bom v nadaljevanju navedel.

2. Edino v Sloveniji se pri kraji sredstev iz proračuna gre tako zelo brutalno daleč, da se avtoceste gradi po 17 milijonov na kilometer in celo po 34 milijonov na km in 40 let, da se bi zadostilo potrebam črnih fondov ene in iste politične opcije na obalsti že 22@45™ in da se bi na tej poti narodove krvi in potu napili vsi klepto pizdeki Slovenistana in njihovi ubogljivčki. Jap, tudi drugje so mutili na razpisih, jap, tudi drugje so AC zaračunavaali maksimlano možno, jap tudi drugje (recimo na Hrvaškem) so kradli, ma 4,2 milijona vs. 17 milijonov pa jebeno jasno začrta v čem je ta tvoja "slovenska specifika". V meri, dude, v meri!

3. Edino v Sloveniji imamo fritzlovski mehanizem, ki delovnemu ljucvu zasega rekete v formi prisilnih neokapičenih prispevkov, ki so reketi, ker se za večji del teh zasegov v zameno ne dobi nič.

4. Edino v Sloveniji se te rekete zlorabi tako, da se jih ne izplača v celoti kontributorjem, ampak se iz tega napaja rentarje, ki teh penezof niso kontribuirali.

5. Edino v Sloveniji se je dohodnino in druge davke oblikovalo tako, da vsi davčni zavezanci, ki prihodujejo iz drugih virov dohodka plačujejo flat in cedularne davke, dohodnina z drakonsko visokimi stopnjami in brutalno progresijo, pa de facto, posredno preko izločenosti drugih, doleti izključno one ki prihodujejo iz dela: temu se reče davčna diskriminacija in aparthaid. Je to dovolj specifično, dude?

6. Edino v Sloveniji je pri dohodnini davčno izvzetje tako nizko, da že klošarji plačujejo davke, čisitilke iz relativno bolje plačujočih podjetij so pa že v najvišjem razredu, tuši, jankovići in podobna tovarišijska sodrga pa prihodujejo drugače in jih doleti milost promilnih davkov.

7. Edino v Sloveniji je pokojninski sistem urejen gulagovsko-delovnoobvezno, da se do leta starosti XYZ ne izplačuje nič, povsod drugje se izplača prispevana masa, ki proizvede nižje, ciljne ali višje mesečne rente, če človek v pokoj odide prej, na idelani datum ali kasneje.

Itd...

Je to zadosti specifično, prajtu?

Link

petek, 14. december 2012

1922031 - kalavnik o potrebnosti levice

Levice nobena normalna družba ne potrebuje. Je kot maligna tvorba v glavi vsakega razumskega človeka. Je parazit, hijena in morilec lastnih otrok, brezčutna svinja in teptalec človeškega dostojanstva.
Vsi levičarji sveta, jebite se.

Link

1921732 - Miran77 o poslovnih priložnostih v času mitingov

Poslovna ideja za prevratne čase: izdelovanje transparentov z udarnimi protestnimi sporočili.

Ste jezni, pa ne veste, kako bi se izrazili? Vas čevelj žuli, pa bi to radi povedali Janši? Imate čir na želodcu, ahilovo peto ali kurje oko od vse te socialne nepravičnosti, pa ne pridete na vrsto pri vašem zdravniku?

Nič lažjega! Pokličite nas.

Izdelujemo protestne transparente za vse priložnosti, politične sisteme in korupcijske škandale. Hitro, kvalitetno, originalno. Naše udarne slogane pišejo najboljši brezposelni mojstri peresa: Jefko Jezoritić, Valjhun Hudokerčnik in Gašper P. Kašper.

Pa to še ni vse!

Če želite svoj protest narediti še posebej ekskluziven in na nivoju, lahko pri nas najamete tudi polprofesionalne kulturnice in kulturnike, ki bodo z ustrezno pisano ikonografijo in dramatičnim dviganjem razpoloženja poskrbeli za nepozabno prednovoletno protestno praznovanje!

Pa to še ni vse!

Če kupite 10 transparentov skupaj, priložimo tudi mali čudežni talisman v podobi prijaznega belolasega palčka s titovko na glavi. Naj bodo tudi vaši otroci deležni prazničnega protestnega vzdušja!

Pokličite nas, saj izgubiti itak nimate več kaj!

DREKMEŠAR d.o.o.
Murgle

Link