nedelja, 29. julij 2012

1773059 - Bučarjeva shizofrena vloga

[tonceka]
Kovač spet naklada. S čim ima opravka Janša, lepo pove France Bučar, čeprav je od njegovega pisanje preteklo že 14 let! (France Bučar, Usodne odločitve, Prva izdaja, Časopis za kritiko znanosti, Ljubljan, novembra 1988):
"Državna uprava je “očiščena vseh meščanskih vplivov”, saj je po leninistični recepturi po prevzemu oblasti treba do temeljev razbiti dotedanji stari državni aparat in na njegovih ruševinah zgraditi čisto novega. Vsekakor morejo vsa vodilna mesta v taki upravi zasedati samo člani partije. Sicer pa uprave v pravem pomnu leninistična država niti ne pozna, čeprav se njen birokratski aparat naravnost postoteri v primerjavi z meščansko državo. Uprava je v leninistični državi spremenjena v izvršilno orodje partije, odločitve o njenem delovanju se sprejemajo na političnih ravneh. (str. 179)

Ni sposobna (leninistična država) odgovarjati na spremenjene razmere v svetu in na nove zahteve sodobne družbe. Na velik del teh zahtev se leninistična država sploh ne ozira, kolikor zadevajo drugačen odnos do njenih državljanov. Do državljana, ki naj bo predmet manipulacije, ni treba imeti posebno občutljivega odnosa. (Kaj vse so počenjale te države npr. s kmeti, ki pa so bili v revoluciji ali pri nas v NOB glavna opora partiji, da je prišla na oblast!) Del teh zahtev, ki se odraža v zahtevi po večji demokraciji in pravni naravi države, je za leninistično državo nesprejemljiv, ker so v neposrednem nasprotju z monopolom oblasti partije. Del teh zahtev pa je takih, da kratkomalo ne more mimo njih. Država ne more funkcionirati, če ni sposobna reševati nekaterih življensko pomembnih vprašanj, od katerih je odvisen njen obstoj. (str. 179)

Ker je na manipulaciji z ljudmi mogoče zasnovati in vzdrževati partijski avantgardizem in s tem obstoj leninistične oblasti, manipulirati pa je mogoče samo z ustrahovanimi, življenjsko in gmotno odvisnimi ljudmi, je fizično in ekonomsko ustrahovanje temelj te oblasti. Brez takega ustrahovanja se ne bi mogla niti za hip vzdržati. Čeprav je teza o odmiranju države ena sila pomembnih postavk v katekizmu leninizma, ima samo propagandni pomen. Če bi leninistična država le za trenutek nehala obstajati, je leninizma takoj in nepreklicno konec. Država je namreč nosilec tako fizičnega kot ekonomskega ustrahovanja.
Iz tega bi po logiki sledil silogističen sklep: leninistično totalitarna država je temeljna opora leninističnemu nasilju; želimo se rešiti tega nasilja; sklepni stavek: sleherno slabljenje leninistične države pomeni pot iz leninističnega nasilja. (str. 178)

Volilni sistem določa leninistična partija sama. O kaki neodvisnosti sodišč sploh ne moremo govoriti – razen morebiti kakih civilno pravnih razmerjih, kjer je država nevtralna – saj so sodišča eno najbolj pomembnih orodij njenega terorja: ustvarjajo naj zakonito podlago za njeno fizično nasilje. Kazensko zakonodajo ima država povsem v svojih rokah." (str. 178-179)

Jap, tako in še lepše je kdaj pa kdaj pisal DrBučko. Kar, glede na njegova dejanja štejem za " zgolj propagandnega značaja" sfejkani intelektualistični gard.

Kajti, taisti DrBučko OZNA-oficirski je imel ključno rolo v razkroju ideje svobode in ideje o rušenju kumunajzerizma v Kranjcef, oz v ponovni legalizaciji oblasti v rokah komunistične beštije oz tudi formalno vrnitev oblasti v roke kumunajzarof, saj de facto so jo ves čas imeli, "sestop" je pa prav tako bil "zgolj propagagandnega karakterja".

Kdo je DrBučko in čemu je zavezan smo lahko videli onega usodnega dne ko je na namig iz Murgljske prelature odracal skupaj z drugimi romarji se pokloniti novemu izbrancu za nadaljevanje rdeče dinastije Zokiju Djong Kučanu..

Obnašanje DrBučkota je milo rečeno shizofreno, saj v isti sapi brezpogojno podpira kompartijo in hiti pisati proti njenim metodam in zločinom, prevaram in nečednostim inim. DrBučko je bodisi zmešan, bodisi zelo pokvarjen.

Link

Ni komentarjev: