ponedeljek, 25. november 2013

2277413 - protiustavnosti v gaganjih o demokratičnem socializmu

Mislim, da sem dovolj jasno povedal, kaj je v Manifestu ustavno spornega (delegatski sistem, samoupravljanje, skupno lastništvo zaposlenih, odpravljanje trga in konkurence, demokratično planiranje, redistribucija obstoječega bogastva, odpravljanje razrednih razlik med delom in kapitalom) in zakaj - ter kaj (spet z vidika ustavnosti) vsekakor podpiram (ekološke in protidiskriminacijske zahteve). Zgornje premise torej niso tvorili ideološki, pač pa ustavni argumenti (ne bom ponavljal, kateri). Toliko za uvod. V nadaljevanju se bom opredelil do Vaših vprašanj.
delegatski sistem

=protiustavna odprava neposredne demokracije, saj tolpa računa, da bo zmanipulirala delegiranje, tak, kot ga je med letom 1945 in 1991. In tak, kot ga v Severni Koreji, Kubi in na Kitajskem dandanes.

samoupravljanje

=protiustavna odprava zasebne lastnine v podjetijh, saj delavci lahko samoupravljajo le tisto, kar je v njihovi lasti, tistega, kar je v zasebni lasti, ali v državni lasti, pa delavci nimajo na temelju česa upravljati, saj ni njihovo.

skupno lastništvo zaposlenih

Za skupno lastništvo zaposlenih ni treba posegati za protiustavnimi komunističnimi prevrati, saj je to omogočeno že danes v svobodni demokratični družbi. Vsi delavci lahko združijo svoj kapital in si ustanovijo svoje podjetje v skupni lasti. Tudi delničarsko lahko vstopajo v recimo eno Krko, kar danes tudi je primer, saj Krka je v skupni lasti delavcev. In seveda še drugih, zunanjih investitorjev.

Ker pa tisti, ki rožljao s protiustavnimi aspiracijami in nevarnimi namerami "demokratćkog" "socjalizma" to omenjajo, navkljub vedenju, da to že danes obstaja, pomeni to, da oni imajo v mislih najbrž tisto, kar smo že videli "Tovarne deloucem". Tu, med realizacijo tega v praksi, na površje prileze marsikaj, kar je =protiustavno. In deja fakin vu!

Obstaja še ena pot, da delavci čez noč dobijo skupno lastništvo: Država naj tistih bojda 10 milijard vrednih deležev v podjetjih, v katerih je lastnica in ali solastnica, privatizira tak, da najprej vso to državno lastnino v komercialnih podjetjih strpa v en sklad, potem pa delnice tega sklada podeli vsem državljanom, davkoplačevalcem ipd. Voila! Čez noč se bo realizirala ideja, da vsak delavec v Sloveniji dobi cca 5000 EUR "skupne lastnine" in postane soupravljalec teh podjetij oz te lastnine. Če se pa malo preveri še vsa preostala državna lastnina, ki je bila nerezonsko strpana v državno last, pa se tudi vse drugo za kar ni rezona, da ostane v državni lasti, podeli temu skladu, lahko državljani Slovenije, med njimi tudi vseh 800 tisoč zaposlenih deloucef in 200 tisoč nezaposlenih deloucef in 600 tisoč upokojenih deloucef, postanejo kapitalisti oz solastniki.

A komunistična tolpa nima tega v mislih. Ker njim v resnici ni nič kaj preveč do tega, da bi delavci bili solastniki namesto države-kapitalista, njim se sline cedijo izključno po solasti delavcev pri akrapovičih in boscarolih. Te njih motijo, ker niso ne država, ne njihovi nomenklaturni pajdaši oz klan oz bratovščina.

odpravljanje trga in konkurence

=protiustavna, nedemokratična in z EU zakonodajo neskladna aspiracija komunistične tolpe. Ki je na naših tleh enkrat, pardon, dvakrat, že pogorela, saj je ekonomija skrahirala, ko je namesto trga razmerja določal kompartijski politkomisar oz komunistično podzemno podmizje, po meri, oz majhnosti in sprijenosti svojega uma, občasno so k procesu prispevali tudi razni tovariši fikreti abdići in rigelniki, ko so na veliko škodljivo posegli v fiskalni sistem, na temelju benevolence njihovih pajdašev, ki so bili v položaju sprejeti odločitev, da naj njihovo lopovsko orgijo plačajo državljani davkoplačevalci, bodisi skozi sanacije in dojebavanja slabih podjetij in po tolpi poprej izropanih in zavoženih bank in kolhozov, bodisi peprosto skozi tiskanje denarja in s tem rezvrednotenjem rezultatov dela vseh, beri s krajo dela rezultatov.

demokratično planiranje,

=protiustavna vračanje družbe nazaj v komunistični pekel, saj smo to "demokratično" "planiranje" "demokratično" delegiranih tovarišev deputatov (beri nastavljencev in podtaknjencev kompartije, a la Janković v Mercatorju, že videli.

Sicer pa, njihove "demokracije" so polni rudniški jaški in tankovski rovi in naravne fojbe in naravno plitvo podrušje Slovenije.

redistribucija obstoječega bogastva

Tovarišica redistribucija je pa absolutna šamiponka in edini pravi cilj tega sluzenja o "demokratičnosti" "socjalizma", oz državnega planskega kapitalizma, beri =protisutavna otimačina. Za to se tovarišem edino tudi gre: kako izvesti protiustavno otimačino!

Obstoječe bogatstvo Slovenije, ki je sicer večinsko v lasti države torej pod palcem tovarišev iz Kompartije, ki nam vladajo že 23@45™, cca 2/3 plus v lasti tovarišev nomenklaturnikov, skoraj 1/3, ter le v manjšem in skoraj povsem insignifikantnem delu v lasti zasebnih relativno drobnih kapitalistov, razen par izjem, ter seveda še manj v lasti poštenih producentov, ki prihodujejo iz dela v realnem sektorju,...

...to in takšno bogatstvo in "bogatsvo", bi komunistična tolpa na enak način, kot leta 1945, z otimačino ve se od koga, spet malo "redistribuirala" = protiustavno odvzela tem nekaj izjemam iz vrst pošteno obogatelih producentov in vse to znova "podržaviIi", točneje, de facto dali sebi oz kompartiji pod palec.

Moti jih privat premoženje par arpapovičev, boscarolov in par bolje plačanih producentov, zlasti onih, ki so služili v tujini, ali pa v tujih podjetijh na ozemlju Slovenije. Njihovo bi oni odvzeli, pa dali državi, državo bi pa še bolj odkrito zaprli v svojo fritzlovsko komunistično klet, torej bi de facto dali sebi - nomenklaturni tolpi.

Če bi tem lopovom bil cilj res kaj dati tistim, ki nimajo nič ali imajo najmanj v družbi, bi že leta 1991, namesto, da ohranijo 65% podjetij v državni lasti in namesto, da nadaljnih 34% rezervirajo za svoje nomenkalturne pajdaše, pa jih potem vzpodbudijo, da to poprihvatizirajo, vse to "redistribuiralI" onim, ki so imeli nič ali najmanj v družbi. Ne, tega oni niso storili, oni so raje podržavili in potem sluzili, da s tem, ko je vse državno pomeni to, da smo obogateli vsi.

Ja, jebenti, če smo s tem že takrat obogateli vsi, kako to, da so danes sploh prišli z idejo, da je spet treba redistribuirati? Čemu redistribucija, če je 65% državnega v komerc. podjetjih plus ko dodamo vsed rugo premoženej države in vrednost sveh transakcij, je preko 80% državnega, torej našega, čemu redistribucija, če smo MiVsi™ bojda že najbogtejši kapitalist oz posestnik v državi? Mar hočemo tistemu kapitalistu, konkretno NamVsemDržavljanom™, ki že posedujemo 80% vse vrednosti v državi, redistirbuirati še preostalih 20%? Vprašanje je seveda strogo retorično.

odpravljanje razrednih razlik med delom in kapitalom)

Auuuu! In kako se to stori, ne da bi bilo protiustavno? A morebiti tako, da nekemu državljanu Slovenije, ki ima kapital, ali ima dostop do kapitala, iz tujine recimo, ukažeš, da naj svoje prihranke oz sposojen ali kako drugače angažiran kapital, investira v recimo ustanovitev nove firme v Sloveniji, v kateri zaposli, recimo 1000 ljudi in potem so glede udeležbe na dobičku vsi enakopravni.

Ker najbrž se edino tak "odpravi razlike med kapitalom in delom".

In potem čaka investitor koliko že časa, da bi prilezel ven iz minusa, v katerega se je pogreznil, ko je puknil recimo 100 milijonov v posel. Mar ne bi tak človek raje 100 milijonov vložil v delničarski projekt gradnje hotela v Dubaju v upravljanju znane mednarodne hotelske verige z mega brandom in mega-preizkušenim poslovnim modelom, kupil tam recimo 200 enot, pa od tam vsako leto vlekel dobiček, ne da se bi s komunistično tolpo bodel v Slovenistanu Komunajzeristanu? Takisto zgolj retorično vprašam. Zakaj bi to storil? A morda zato, da bi kar tako v nekaj letih na stroške skuril teh 100 milijonov, al zakaj?

In na tej točki vedno pridemo do iste konstatacije. Če je vse to res iskreno mišljeno prostovoljno in demokratično in brez kršenja Ustave in zakonov, pomeni to, da cilj tega sluzenja o "demokratćkom" "socjalizmu" ni zgolj in samo otimačina od tistih par zasebnih lastnikov kapitala, ki presega merila postavljena po velikosti oz majhnosti duš kompartijskih politkomisarjev.

Če res ni, potem je v bistvu zadeva simpl.

Vsi ti, ki si želijo shem, kakršne so v manifestu DS®, se naj lepo združijo in s svojim lastnim premoženjem ustanovijo svoj demokratično-kapitalistični kibuc, pa tam vpraksijo vse svoje genijalne ideje.

Na ravni države pa le zakonsko in ustavno definirajmo posebne zadružne subjekte - kibuce, na ozemlju katerih interno veljajo zakoni kibuca. navzven pa seveda tudi zadruga-kibuc plačuje davke državi Republiki Demokratični KapitalističnI Sloveniji. Prosto ko pasulj.

Pod pogojem, da se prepreči, da bi rdečekhmerski kibucarji ljudi ugrabljali in jih nasilno vozili in zapirali v kibuce, alpa zazidavali v rudniške jaške ali pa zapirali v fritzlovske kleti tam v DS-Kibucu, bi zakonsko opredeljena zadružna forma Demokratćko_Socjalistićki_Kibuc bila edina možna forma realizacije idej teh naših kibucarjev, brez da se bi kršila Ustava in zakoni Eu in Slovenije.

Brez, da se bi nasilno posegalo v svobodo in premoženje preostalih državljanov!

Če se zelo potrudimo, lahko celo ustanovijo svoje virtualne kibuce, oz ekstenzije fizičnega sedeža Kibuca, ki bi recimo bil v pragozdu okoli Kočevja, tak, da v sklad DS-Kibuc® puknejo vse svoje premoženje in se potem na svojem celotnem premoženju, ne da se bi morali tudi nujno preseliti v ograje kočevskega kibucnega sedeža, gredo svoje kibucarjenje oz amišarjenje.

Link

Ni komentarjev: